Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Day

20 Απριλίου, 2021
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Οικ.2043040)ΔΚ1466)25.11.2020 Οδηγίες διαχείρισης και εγγραφής πράξεων στο «παγωμένο» διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία εγγραφή μέχρι την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού...
Περισσότερα...