Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Κάντο από το σπίτι με ένα κλίκ ! Όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του κτηματολογίου στον υπολογιστή σας!

Τον τελευταίο χρόνο το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει αναπτύξει διάφορες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών από το σπίτι τους μέσω του υπολογιστή τους. Οι εφαρμογές αυτές ξεκινούν από το στάδιο της κτηματογράφησης και φτάνουν μέχρι την έκδοση κτηματολογικού φύλλου από τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία .

Κάντο από το σπίτι με ένα κλίκ ! Όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του κτηματολογίου στον υπολογιστή σας!

Η πληροφόρηση που παρέχεται μέσω της εφαρμογής είναι προσωποποιημένη. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των ατομικών κωδικών που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στις εφαρμογές του Τaxisnet.

Εντοπισμός από αεροφωτογραφία-Εφαρμογή Θέασης

Η βασική εφαρμογή για να εντοπίσετε το ακίνητό σας  είναι μέσα από τις αεροφωτογραφίες  με την εφαρμογή θέασης από αεροφωτογραφία . Με την εφαρμογή αυτή σας ανοίγεται ο χάρτης της Ελλάδας από αεροφωτογραφία , κάνετε αναζήτηση με διάφορους τρόπους ( Νομός/ΟΤΑ-Λεκτικό-Συντεταγμένες) και μπορείτε να βρείτε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου σας σε όποιο στάδιο και άν είναι το κτηματολόγιο  , την έκταση με την οποία έχει καταγραφεί κατά το στάδιο της κτηματογράφησης , να ενημερωθείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται η κτηματογράφηση στην περιοχή σας ( προανάρτηση , ανάρτηση , οριστικό ) και να συγκρίνετε την κατάσταση του ακινήτου όπως απεικονίζεται στις αεροφωτογραφίες των ετών 2015-2016, 2010-2011, 2007-2009 και 1945-1960. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κτηματογράφηση και γνωρίζοντας το ΚΑΕΚ του ακινήτου έχετε και άλλες δυνατότητες που περιγράφονται στη συνέχεια 

Ας δούμε αναλυτικά όλες αυτές τις εφαρμογές 

Α.- Στάδιο κτηματογράφησης

Α1.-Εντοπισμός του ακινήτου σας μέσω κινητού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μέσω κινητού τηλεφώνου στο οποίο έχετε ενεργοποιήσει την δυνατότητα χρήσης τοποθεσίας.

Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφετε τις συντεταγμένες σημείων καθώς μετακινήστε στο χάρτη. Όταν ολοκληρώσετε την καταγραφή το σύνολο των συντεταγμένων θα σας αποσταλεί σε αρχείο στο email που θα δηλώσετε στη συνέχεια.

Α2.- Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να δηλώνετε με χρήση των κωδικών  taxisnet ό,τι περιλαμβάνει το έντυπο δήλωσης Δ2 (στοιχεία δηλούντων, στοιχεία ακινήτων, στοιχεία δικαιωμάτων και στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων) και επιπλέον να εντοπίσετε τα ακίνητα στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούμενα δικαιώματα μέσω σύγχρονης εφαρμογής GIS σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2015-2016.

Α3.- Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας

Με την εφαρμογή αυτή παρέχεται η δυνατότητα με χρήση των κωδικών  taxisnet εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης του Νόμου 2308/1995 για το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αφορά στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο γραφείο κτηματογράφησης μετά την 2/7/2014 και έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Επιπλέον, η δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης αφορά όλες τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά – ανεξαρτήτως ημερομηνίας υποβολής – και έχουν ολοκληρωθεί ως προς την επεξεργασία τους. Είναι απαραίτητο για τη σύνταξη συμβολαίου ή για την έκδοση οικοδομικής άδειας και εκδίδεται ατελώς

Α4.- Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων

Μέσω της εφαρμογής αυτής οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών  taxisnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Μέσω της εφαρμογής αυτής , οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι λαμβάνουν γνώση πριν την Ανάρτηση, της καταγραφής των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους και

 • Εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά, δε χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.
 • Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεξέτασης στοιχείων, ατελώς, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της Προανάρτησης, με αποστολή της αίτησης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εμφανίζεται στην καρτέλα «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται να επισκεφτούν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή της αίτησης με email, μπορούν να την καταθέσουν στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Α5.- Ανάρτηση – Αιτήσεις διόρθωσης – Έκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ) 

Με την εφαρμογή αυτή , όταν γίνει η ανάρτηση , μπορείτε με χρήση των κωδικών  taxisnet να ελέγξετε τα στοιχεία του ακινήτου σας , να υποβάλετε δήλωση διόρθωσης ή δήλωση διόρθωσης προδήλου σφάλματος και να λάβετε Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ) το οποίο είναι απαραίτητο  σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής (π.χ. σύνταξη συμβολαίων, συζήτηση ενώπιων δικαστηρίου, καταχώριση στο Υποθηκοφυλακείο) .

Αν υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) υποβάλετε ψηφιακά χωρίς κόστος, εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας, πατώντας το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ στην αρχή της σελίδας.

Αν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε, εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας, ψηφιακά, πατώντας το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ στην αρχή της σελίδας, μέσω κωδικών TAXIS, επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.

Για τη διαδικασία υποβολής αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ένστασης  και έκδοσης ΠΚΑ βλέπε τον αναλυτικό ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 Α6.- Τελικά στοιχεία κτηματογράφησης – Αρχικές εγγραφές

Με την εφαρμογή αυτή παρέχονται με χρήση των κωδικών  taxisnet στους ενδιαφερόμενους τα εξής:

 • Ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) του συγκεκριμένου ακινήτου
 • Απόσπασμα του Κτηματολογικού Φύλλου (νομική πληροφορία)
 • Απόσπασμα χάρτη στον οποίο είναι οροθετημένο το ακίνητο (χωρική πληροφορία)
 • Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη προθεσμίας διόρθωσης Αρχικών Εγγραφών

Τα στοιχεία αφορούν τις «αρχικές εγγραφές» του Κτηματολογίου, καθώς όλες οι μετέπειτα μεταβολές του ακινήτου (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές κ.λπ.) εμφανίζονται στο «Κτηματολογικό Φύλλο» του ακινήτου, που εκδίδεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  

Β.- Στάδιο λειτουργίας των  κτηματολογικών γραφείων

Β1.- Πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία των ακινήτων σας

Με την υπηρεσία αυτή, παρέχεται πληροφόρηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την τρέχουσα νομική κατάσταση και τα στοιχεία των ακινήτων στα οποία είχαν εγγραφεί ως κύριοι ή επικαρπωτές, από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου (από τη λήξη της κτηματογράφησης / αρχικές εγγραφές ή με μεταγενέστερες εγγραφές). Η είσοδος γίνεται με με χρήση των κωδικών  taxisnet . Μπορείτε επίσης να λάβετε:

 • Απόσπασμα Γεωγραφικής Βάσης
 • Απόσπασμα χωρικής βάσης

Σε περίπτωση που κατά την αναζήτηση δεν επιστρέφονται αποτελέσματα ακινήτων και εγγραφών (π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης του ΑΦΜ με την κτηματολογική εγγραφή, ή λόγω τυχόν απόρριψης του δικαιώματος που δηλώθηκε κατά την κτηματογράφηση), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για περαιτέρω έρευνα και καθοδήγηση.

Β2.- Ηλεκτρονική υποβολή συμβολαίων

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να υποβάλλετε συμβόλαια ( αγοραπωλησία, γονική παροχή κλπ) στην οποία είστε συμβαλλόμενος .  Η πρόσβαση στην υπηρεσία, πραγματοποιείται με χρήση κωδικών taxis στις περιοχές όπου λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο που έχει ενταχθεί στο φορέα , είναι απλή και έχει και αρχείο βοήθειας.  Για να δείτε άν μία συγκεκριμένη περιοχή είναι προσβάσιμη στην παραπάνω υπηρεσία δείτε στις  περιοχές κάλυψης

Αν θα πρέπει να επισκεφτείτε προσωπικά το Κτηματολογικό Γραφείο ειδικά και μόνο για τα  ΚΓ Αθηνών, Αττικής ( Κορωπί) , Πειραιώς και Θεσσαλονίκης   μπορείτε να πάρετε αριθμό προτεραιότητας μέσω ειδικής εφαρμογής . Η έκδοση αριθμών πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση και εκκινεί στις 15.00 της προηγούμενης ημέρας , όλοι οι αριθμοί είναι προσωπικοί και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλο πρόσωπο, κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε μια πράξη και  μπορείτε να εκδώσετε έως 4 αριθμούς ανά ημέρα

Β3.- Λήψη αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος 

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να εισέλθετε με χρήση των κωδικών  taxisnet στη βάση συγκεκριμένων Κτηματολογικών Γραφείων για συγκεκριμένες περιοχές. Η εφαρμογή αυτή δεν είναι προσβάσιμη σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία αλλά είναι δυναμική και συνεχώς εντάσσονται και νέες περιοχές. Για να δείτε άν μία συγκεκριμένη περιοχή είναι προσβάσιμη στις παραπάνω υπηρεσίες δείτε στις  περιοχές κάλυψης

Στις περιοχές αυτές μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για την έκδοση των ακόλουθων πιστοποιητικών και εγγράφων

 • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (ΑΚΔ)
 • Κτηματογραφικό διάγραμμα
 • Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης ( πιστοποιητικό μεταγραφής)
 • πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικούπροσώπου ( πιστοποιητικό ακτημοσύνης)
 • αντιγράφου πράξης και συνυποβαλλομένων εγγράφων
 • αντιγράφου από το αρχείο κτηματογράφησης

Ειδικά για τις περιοχές των κτηματολογικών γραφείων Αθηνών , Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Μεγάρων, Ελευσίνας, Ζωγράφου, Αχαρνών και Μυκόνου είναι δυνατή η ηλεκτρονική λήψη μόνο Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος (ΑΚΔ) 

Β4.- Λήψη γεωχωρικών δεδομένων

Με την εφαρμογή αυτή σας παρέχεται πρόσβαση με χρήση των κωδικών  taxisnet σε όλους των δεδομένων που τηρούνται στη βάση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και ενδεικτικά παρέχονται γεωχωρικά δεδομένα  

 • θέασης (view),
 • τηλεφόρτωσης (download)
 • αναζήτησης πληροφοριών (μεταδεδομένα) των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων
 • τα κτηματολογικά διαγράμματα των περιοχών όπου λειτουργεί κτηματολόγιο
 • τη διανομή των πινακίδων κλίμακας 1:2500 στο σύστημα ΕΓΣΑ με σκοπό τη χρήση τους μέσω άλλων εφαρμογών όπως εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), το Google Earth κλπ.

Β5.- Υπολογισμός τελών και δικαιωμάτων

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε μόνοι σας, να υπολογίσετε το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλετε για την εκάστοτε συναλλαγή σας με τα Κτηματολογικά Γραφεία (π.χ. αγοραπωλησία, εγγραφή προσημείωσης κ.α.). Ο υπολογισμός μέσω της εφαρμογής ταμείου εφαρμόζεται ήδη στα Κτηματολογικά Γραφεία Αθηνών, Άρτας, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ζωγράφου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κατερίνης, Κηφισιάς, Μεγάρων, Μυκόνου , Ναυπλίου, Πατρών, Πειραιά, Σαλαμίνας, Σάμου, Χαλανδρίου, Χαλκίδας , Χανίων και Χίου (έμμισθα Υποθηκοφυλακεία). Ο υπολογισμός αυτός δεν ισχύει για τα άμισθα υποθηκοφυλακεία

Β5.- Λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων που έχουν ενταχθεί στον φορέα αντίγραφα πράξεων ως και όλα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τα υποθηκοφυλακεία. Για να δείτε άν μία συγκεκριμένη περιοχή είναι προσβάσιμη στις παραπάνω υπηρεσίες δείτε στις  περιοχές κάλυψης

Τα πιστοποιητικά που διατίθενται ηλεκτρονικά για το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών είναι:

 • Αντίγραφο πράξης
 • Αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών
 • Αντίγραφο μερίδας
 • Πιστοποιητικό ακτημοσύνης
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής
 • Πιστοποιητικό μη εκποίησης (ιδιοκτησίας)
 • Πιστοποιητικό βαρών
 • Πιστοποιητικό διεκδικήσεων
 • Πιστοποιητικό τροπής προσημείωσης σε υποθήκη
 • Πιστοποιητικό εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης
 • Πιστοποιητικό άρσης κατάσχεσης
 • Πιστοποιητικό διαγραφής αγωγής
 • Πιστοποιητικό σημείωσης στο περιθώριο

Γ.- Δασικοί χάρτες 

Γ1.- Ανάρτηση δασικών χαρτών

Με την  εφαρμογή για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο διαδίκτυο, όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη, και μπορούν εύκολα, απλά και γρήγορα να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα σύμφωνα με τον πίνακα χαρακτηρισμού δασικών χαρτών

Μπορείτε να αναζητήσετε την έκταση που σας ενδιαφέρει με τους εξής τρόπους:

α. πληκτρολογώντας την οδό, το τοπωνύμιο ή κάποιο σημείο ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής (πχ όνομα εκκλησίας, δημαρχείου, σχολείου).

β. εισάγοντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες της έκτασης που σας ενδιαφέρει.

γ. εισάγοντας τον ΚΑΕΚ του ακινήτου εφόσον είναι σε περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί ( άσχετα με το στάδιο κτηματογράφησης )

Γ2.- Αντιρρήσεις κατά της ανάρτησης

Από τη σελίδα αυτή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις περιοχές για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση Δασικών Χαρτών πατήστε εδώ.

Όταν εισέλθετε στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αντίρρησης Δασικών Χαρτών, θα βρείτε εγχειρίδιο σχετικά με τη διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αντιρρήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λογαριασμός σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι προσωπικός. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε Αντίρρηση για άλλα πρόσωπα με το δικό σας λογαριασμό.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την Αντίρρησή σας μπορείτε :

Α) Να εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές του taxisnet.

ΕΙΣΟΔΟΣ

Β) Να δημιουργήσετε λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου ή να χρησιμοποιήσετε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας (Αν είχατε υποβάλλει ηλεκτρονικά αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη, για αναρτήσεις που έγιναν πριν το 2016, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παλιό σας κωδικό για να δείτε τις παλιές σας αντιρρήσεις).

ΕΙΣΟΔΟΣ

Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την ανάρτηση ή την υποβολή αντίρρησης δασικού χάρτη παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), όπου ανήκει η περιοχή σας, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας ΣΥΑΔΧ

Γ3.- Κυρωμένοι δασικοί χάρτες

Ο δικτυακός τόπο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, όπου εμφανίζονται οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες των Διευθύνσεων Δασών, παρέχει τη δυνατότητα λήψης των γεωχωρικών δεδομένων τους (αρχείο shp με τα πολύγωνα του δασικού χάρτη επιλεγμένης περιοχής). Στην εφαρμογή αυτή μπορείτε να αναζητήσετε το γεωτεμάχιό σας είτε από το χάρτη είτε με ΚΑΕΚ και να δείτε τον χαρακτηρισμό του από τον κυρωμένο δασικό χάρτη. 

Δ.- Άλλες υπηρεσίες

Δ1.- Αναζήτηση αεροφωτογραφιών

Μέσα από την υπηρεσία “Αναζήτηση Διαθεσιμότητας Αεροφωτογραφιών Αρχείου” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μόνο τις αεροφωτογραφίες που είναι καταχωρημένες σε αυτή, οι οποίες αποτελούν τμήμα του αρχείου αεροφωτογραφιών που διαθέτει το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Δ2.- Πιστοποιητικά NATURA

Με τη χρήση των εργαλείων της διαδικτυακής πλατφόρμας, μπορείτε εύκολα, απλά και γρήγορα να περιηγηθείτε στον γεωγραφικό χώρο, να εντοπίστε είτε την προστατευόμενη περιοχή που σας ενδιαφέρει είτε την έκταση ενδιαφέροντός σας, να την οριοθετείστε και να πληροφορηθείτε εάν αυτή εμπίπτει εντός ή εκτός μιας προστατευόμενης περιοχής.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού, σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) ως ισχύει, με το οποίο βεβαιώνεται η εντός/εκτός ορίων μιας προστατευόμενης περιοχής θέση μιας συγκεκριμένης έκτασης ενδιαφέροντος ή γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ λειτουργούντος κτηματολογίου.

Δ3.- Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε μέσω τηλεδιάσκεψης από αρμόδιο υπάλληλο για να λάβετε γενική πληροφόρηση για το ακίνητο που σας ενδιαφέρει  από το Ελληνικό Κτηματολόγιο

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Εξαίρεση από το χαρακτήρα ως δασικής έκτασης της αναγκαίας επιφάνειας για την οποία έχει εκδοθεί νόμιμα οικοδομική άδεια πριν από το Ν. 4030/2011 η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί . Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
27 Ιανουαρίου, 2024
Νέα παράταση για τις διορθώσεις στις αρχικές εγγραφές μέχρι 30-11-2024 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 30-11-2024 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?
23 Δεκεμβρίου, 2023
Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις μέχρι 30.11.2024 σε 36 περιοχές που είχαν κλείσει οριστικά από το 2018
15 Δεκεμβρίου, 2023
Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023