Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 – Ο βασικός νόμος για το κτηματολόγιο κωδικοποιημένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του έως και το Ν. 4759/2020

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 2664/1998

(όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τους νόμους 3127/20032, 3212/20033, 3481/20064, 3559/20075, 3659/20086, 3728/20087, 3983/20118,4164/20139) 4277/201410, 4315/201411, 4483/201712, 4512/201813, 4514/201814, 4551/201815,4585/201816, 4602/201917, 4617/2019184623/201919, 4685/202020και 4759/202021

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 - Ο βασικός νόμος για το κτηματολόγιο κωδικοποιημένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του έως και το Ν. 4759/2020

Ο αρχικός νόμος 2664/1998 για το λειτουργούν κτηματολόγιο έχει υποστεί σειρά μεγάλων ή μικρών τροποποιήσεων και βελτιώσεων με 19 νομοθετικές διατάξεις στα 22 χρόνια λειτουργίας του . Όλες αυτές οι νομοθετικές παρεμβάσεις -μετά και την τελευταία τροποποίηση με το Ν. 4759/2020 – συγκεντρώθηκαν στην παρούσα κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο. Η κωδικοποίηση είναι ιδιωτική και για το λόγο αυτό αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα του κειμένου θα πρέπει να γίνει αναζήτηση στο κείμενο που έχει δημοσιευτεί στο αντίστοιχο ΦΕΚ.

Δ Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

lex
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Απρίλιος 26, 2021
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Απρίλιος 25, 2021
lex
Μία ακόμη εφαρμογή τίθεται σε ισχύ από 26-4-2021 και αφορά την έκδοση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ).
Απρίλιος 25, 2021
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Απρίλιος 20, 2021
ΜονΠρωτΘεσ 1853/2021 Σε περίπτωση που οριστικοποιηθούν οι πρώτες εγγραφές αυτός που αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου αποκτά την κυριότητα αυτού- Τι δικαιώματα έχει ο αληθής κύριος – Πως μπορεί να επανακτήσει την κυριότητα του ακινήτου που απώλεσε λόγω οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών
Μαρ 30, 2021