Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 – Ο βασικός νόμος για το κτηματολόγιο κωδικοποιημένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του έως και το Ν. 4759/2020

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 2664/1998

(όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τους νόμους 3127/20032, 3212/20033, 3481/20064, 3559/20075, 3659/20086, 3728/20087, 3983/20118,4164/20139) 4277/201410, 4315/201411, 4483/201712, 4512/201813, 4514/201814, 4551/201815,4585/201816, 4602/201917, 4617/2019184623/201919, 4685/202020και 4759/202021

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 - Ο βασικός νόμος για το κτηματολόγιο κωδικοποιημένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του έως και το Ν. 4759/2020

Ο αρχικός νόμος 2664/1998 για το λειτουργούν κτηματολόγιο έχει υποστεί σειρά μεγάλων ή μικρών τροποποιήσεων και βελτιώσεων με 19 νομοθετικές διατάξεις στα 22 χρόνια λειτουργίας του . Όλες αυτές οι νομοθετικές παρεμβάσεις -μετά και την τελευταία τροποποίηση με το Ν. 4759/2020 – συγκεντρώθηκαν στην παρούσα κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο. Η κωδικοποίηση είναι ιδιωτική και για το λόγο αυτό αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα του κειμένου θα πρέπει να γίνει αναζήτηση στο κείμενο που έχει δημοσιευτεί στο αντίστοιχο ΦΕΚ.

Δ Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τα ανταλλάξιμα της Καλαμαριάς , οι Σέρρες και στο τέλος Πιερρακάκης …..
19 Ιουλίου, 2021
ΜονΕφΛαρ 573)2020. Αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για διόρθωση ανακριβούς εγγραφής «αγνώστου ιδιοκτήτη» με κτήση κυριότητας την χρησικτησία.
29 Ιουνίου, 2021
Δικαίωμα «υψούν» ή «αέρας»: Πως το Δημόσιο γίνεται συνιδιοκτήτης στις αστικές περιοχές με την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών
25 Ιουνίου, 2021
Εκτέλεση παλαιών προσυμφώνων χωρίς δικαιολογητικά !
24 Ιουνίου, 2021
Αρχαιολογικό κτηματολόγιο: Δεν είναι μύθος είναι πραγματικότητα!!
18 Ιουνίου, 2021