Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 – Ο βασικός νόμος για το κτηματολόγιο κωδικοποιημένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του έως και το Ν. 4759/2020

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 2664/1998

(όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τους νόμους 3127/20032, 3212/20033, 3481/20064, 3559/20075, 3659/20086, 3728/20087, 3983/20118,4164/20139) 4277/201410, 4315/201411, 4483/201712, 4512/201813, 4514/201814, 4551/201815,4585/201816, 4602/201917, 4617/2019184623/201919, 4685/202020και 4759/202021

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 - Ο βασικός νόμος για το κτηματολόγιο κωδικοποιημένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις του έως και το Ν. 4759/2020

Ο αρχικός νόμος 2664/1998 για το λειτουργούν κτηματολόγιο έχει υποστεί σειρά μεγάλων ή μικρών τροποποιήσεων και βελτιώσεων με 19 νομοθετικές διατάξεις στα 22 χρόνια λειτουργίας του . Όλες αυτές οι νομοθετικές παρεμβάσεις -μετά και την τελευταία τροποποίηση με το Ν. 4759/2020 – συγκεντρώθηκαν στην παρούσα κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο. Η κωδικοποίηση είναι ιδιωτική και για το λόγο αυτό αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα του κειμένου θα πρέπει να γίνει αναζήτηση στο κείμενο που έχει δημοσιευτεί στο αντίστοιχο ΦΕΚ.

Δ Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Πώς διορθώνονται τα λάθη της κτηματογράφησης όταν αναγράφεται ανακριβής διεύθυνση του ακινήτου στο κτηματολογικό φύλλο
19 Φεβρουαρίου, 2021
Εφετείο Πειραιά 51/2021 Χρησικτησία – Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει ο οριοθετηθεί , ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου, εφόσον κατά την κτήση της νομής συντρέχει το στοιχείο της καλής πίστης .
14 Φεβρουαρίου, 2021
Κάντο από το σπίτι με ένα κλίκ ! Όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του κτηματολογίου στον υπολογιστή σας!
10 Φεβρουαρίου, 2021
Δεν απαιτείται το πιστοποιητικό του άρθρου 54α (ΕΝΦΙΑ) στις περιπτώσεις α) μεταγραφής κληρονομητηρίου ή πιστοποιητικού του αρμόδιου δικαστηρίου περί αποποίησης ή μη κληρονομίας β) μεταγραφής του πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς γ) μονομερούς εξάλειψης υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης
2 Φεβρουαρίου, 2021
ΕφΠειρ 35/2021 Όταν ο συγκύριος του ακινήτου δεν κάνει χρήση του ακινήτου δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση χρήσης από τον συγκύριο που έχει την αποκλειστική χρήση του ακινήτου- Πως καθορίζεται η αποζημίωση χρήσης .
1 Φεβρουαρίου, 2021