Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Δικηγόροι και συνεργάτες του γραφείου μας

πρακτικές και απλές λύσεις στα προβλήματα των πελατών

Για να έχουν οι πελάτες τα αποτελέσματα που επιθυμούν απαιτείται σκληρή δουλειά και πρόσωπα που έχουν ικανότητες και μπορούν να διεκπεραιώσουν κάθε υπόθεση στους τομείς δραστηριότητας του γραφείου μας. Το γραφείο μας για το σκοπό αυτό επιλέγει και συνεργάζεται με δικηγόρους και επαγγελματίες από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με γνώση του αντικειμένου που δίνουν πρακτικές και απλές λύσεις στα προβλήματα των πελατών. Με ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και μπορεί να διεκπεραιώσει υποθέσεις κληρονομιών , διεκδικήσεων , κτηματολογικών εγγραφών ή συμβολαίων ακινήτων με ταχείς , πλήρεις και αποτελεσματικές διαδικασίες .