Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

lex Μαγουλά-Κεχαγιόγλου & Συνεργάτες Ιδρύθηκε το 1975 και από την αρχή ειδικεύτηκε στο Εμπράγματο Δίκαιο και όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το ακίνητο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ lex Μαγουλά-Κεχαγιόγλου & Συνεργάτες Οι σχέσεις μας με τους πελάτες βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη , σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα κάθε πελάτη και κάθε υπόθεσης και τηρούμε τον Κώδικα Δεοντολογίας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Το Γραφείο μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο και ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τους κύριους τομείς της δραστηριότητάς του που είναι τα ακίνητα με έμφαση στα θέματα που αφορούν το κτηματολόγιο και τις κληρονομιές, το δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης με έμφαση στα θέματα αποζημιώσεων από αυτοκινητικά ατυχήματα και ασφαλίσεις πυρός , ζωής και πιστώσεων – εγγυήσεων , επίσημες μεταφράσεις απο τα Αγγλικά στα Ελληνικά και αντίστροφα , φορολογικά και διοικητικά θέματα ως και η εξωδικαστική ή δικαστική επίλυση διαφορών .

Το γραφείο ιδρύθηκε το έτος 1975 και έχει ένα οργανωμένο δίκτυο έμπειρων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα που μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών στους τομείς εξειδίκευσής του με απόλυτη συνέπεια τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

Τομείς Εξειδίκευσης

lex

Κτηματολόγιο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί σύστημα οργανωμένων σε κτηματοκεντρική βάση νομικών , τεχνικών και άλλων …

lex

Ακίνητα

Στον τομέα των ακινήτων το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τι ανάγκες του πελάτη . Η πολυετής πείρα ...

lex

Ιδιωτική Ασφάλιση

Η μακρά εμπειρία του γραφείου μας με τον χειρισμό χιλιάδων ασφαλιστικών περιπτώσεων σε όλους τους κλάδους της …

lex

Κληρονομιά

Κληρονομικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την περιουσία του ανθρώπου μετά το θάνατό …

Σχετική αρθρογραφία