Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Το Γραφείο

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
Το γραφείο νομικών υποθέσεων

«Μαγουλά-Κεχαγιόγλου & Συνεργάτες»

ιδρύθηκε το 1975 και από την αρχή ειδικεύτηκε στο Εμπράγματο Δίκαιο και όλα τα θέματα που έχουν σχέση με το ακίνητο ( συμβόλαια , κληρονομιές, μισθώσεις , απαλλοτριώσεις , διεκδικήσεις , πράξεις εφαρμογής ) και μετά την έναρξη λειτουργίας του ( 2005) με το Κτηματολόγιο.

Οι εταίροι και οι συνεργάτες δικηγόροι με επικεφαλής τον δικηγόρο Γιώργο Μαγουλά , συγγραφέα μεταξύ άλλων και των βιβλίων Η ιδιόχρηση και Κτηματολογικές Εγγραφές , είναι εξειδικευμένοι και έχουν συνεχή και αδιάκοπη ενημέρωση από την εξέλιξη της νομοθεσίας και της νομολογίας σε θέματα ακινήτων , με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του θεσμού του κτηματολογίου στη χώρα μας , και μας δίνουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε τα συμφέροντα του πελάτη κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και να βρίσκουμε την πιο συμφέρουσα γι’αυτόν λύση.

lex

Με ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών

 σε όλη την Ελλάδα το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και μπορεί να διεκπεραιώσει υποθέσεις κληρονομιών, διεκδικήσεων, κτηματολογικών εγγραφών ή συμβολαίων ακινήτων με ταχείς, πλήρεις και αποτελεσματικές διαδικασίες.

lex

Οι σχέσεις μας με τους πελάτες

βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη , σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα κάθε πελάτη και κάθε υπόθεσης και τηρούμε τον Κώδικα Δεοντολογίας που περιέχει τους κανόνες που πρέπει να τηρούν οι δικηγόροι κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος .

πρακτικές και απλές λύσεις στα προβλήματα των πελατών

Δικηγόροι και συνεργάτες του γραφείου μας

lex