Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Ξεκίνησε η προανάρτηση στη Χαλκιδική. Η ώρα της αλήθειας έφτασε: Τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνετε

Η ώρα της αλήθειας και για την πολύπαθη κτηματογράφηση στη Χαλκιδική έφτασε. Για την ιστορία θυμίζουμε ότι έγινε μία απόπειρα κτηματογράφησης το 1999 η οποία , όμως, ανεστάλη από 30-3-2006 στις περιοχές Αγίου Νικολάου και Νικήτης (Δήμος Σιθωνίας). Αιτία, η διεκδίκηση έκτασης 53.800 στρεμμάτων από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος , την εταιρεία ΣΕΚΑ ΑΕ ( συμφερόντων ομίλου Βαρδινογιάννη ) και τους κατοίκους της περιοχής η οποία μετά από μακρά αντιδικία δικαίωσε τους κατοίκους των περιοχών αυτών με την έκδοση της με αριθμό 674/2020 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Από όλο το (δεύτερο) πόδι του νομού ολοκληρώθηκε μόνο το τμήμα που περιλαμβάνει τις κοινότητες Συκιάς, Σάρτης και Ν. Μαρμαρά που ήδη λειτουργεί από το 2007. Τώρα, στην κτηματογράφηση 20134 έχει ενταχθεί όλος ο νομός και δεν προβλέπεται να δημιουργηθούν αναβολές ή αναστολές αφού με την πρόσφατη ρύθμιση του Ν. 4821/2021 η κτηματογράφηση περαιώνεται κανονικά στο κτηματολόγιο και όπου υπάρχουν ενστάσεις αυτές μεταφέρονται και οι όποιες διαφορές λύνονται είτε με τίς επιτροπές ενστάσεων είτε δικαστικά .

Ξεκίνησε η προανάρτηση στη Χαλκιδική. Η ώρα της αλήθειας έφτασε: Τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνετε

Μέσω της ηλεκτρονικής προανάρτησης, οι ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών, οι οποίοι έχουν λάβει ήδη ατομικά τις σχετικές ενημερώσεις, μπορούν, μέχρι την 21η Απριλίου 2022, να διορθώσουν εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, τυχόν λάθη στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο.

Η διαδικασία για να πληροφορηθείτε το αποτέλεσμα της συλλογής των δηλώσεων ιδιοκτησίας είναι απλή: Μπαίνετε με τους κωδικούς TAXIS στην ιστοσελίδα του Φορέα και αναζητείτε με βάση το νομό και τον ΟΤΑ στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο τα στοιχεία της προανάρτησης που σας αφορούν.

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι

1ον Το Κτηματολογικό φύλλο με τα στοιχεία της ιδιοκτησίας σας είτε αυτό είναι γεωτεμάχιο είτε οριζόντια ιδιοκτησία εφόσον υπάρχει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας  ( Ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, τίτλοι κτήσης , δικαίωμα επί του ακινήτου  και ποσοστό) και

2ον Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος με το τοπογραφικό του ακινήτου , τις συντεταγμένες και το εμβαδόν αυτού. Στην περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας το τοπογραφικό αναφέρεται στο γεωτεμάχιο επί του οποίου βρίσκεται η οριζόντια ιδιοκτησία

Υπάρχουν 4 πιθανές εκδοχές αποτελεσμάτων

Η πρώτη είναι να είναι όλα σωστά: Αυτά που δηλώσατε αυτά και βλέπετε στην προανάρτηση. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα

Η δεύτερη είναι να είναι κάποια στοιχεία είτε τα ατομικά είτε της ιδιοκτησίας λανθασμένα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και να περιγράψετε το σφάλμα της κτηματογράφησης να το υπογράψετε, να το σαρώσετε και να το υποβάλετε ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση  proanartisi_505@geoanalysis.gr. Εφόσον δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή, αιτήσεις επανεξέτασης κατατίθενται και στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η διαδικασία αυτή δεν βαρύνεται με τέλη ή δικαιώματα

Η τρίτη περίπτωση είναι να μη βρείτε καθόλου το δικαίωμα για το οποίο υποβάλατε τη δήλωση ιδιοκτησίας . Στην περίπτωση αυτή το πιθανότερο είναι ότι τα δικαιώµατά σας δεν εντοπίσθηκαν ή τα προσκοµιζόµενα στοιχεία δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλει το απαιτούµενο πάγιο τέλος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καλέσετε στα τηλέφωνα του γραφείου κτηματογράφησης ή να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης (κατόπιν ραντεβού), προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες σας ώστε τα δικαιώματα σας να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης. Σε κάθε περίπτωση , ακόμη και αν δεν έχετε δηλώσει τα δικαιώματά σας μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι το πέρας της κτηματογράφησης να υποβάλετε δήλωση του ν.2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόµενο πάγιο τέλος, είτε στο Γραφείο Κτηµατογράφησης, είτε ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, µέσα από την εφαρµογή ¨Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ¨.

Η τέταρτη περίπτωση είναι να έχει απορριφτεί το δικαίωμά σας Σε περίπτωση που η αιτία απόρριψης του ακινήτου δεν είναι «Απορριφθέν διότι δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός», καθώς στην περίπτωση αυτή δεν έχει οριστεί ΚΑΕΚ για το ακίνητο, δίπλα από τον ΚΑΕΚ του ακινήτου υπάρχει ενημερωτικό κείμενο το οποίο εμφανίζεται πατώντας το εικονίδιο:  .  Πατώντας στο link που υπάρχει στο κείμενο (maps.gov.gr) έχετε τη δυνατότητα να μεταφερθείτε στην εφαρμογή της Θέασης (http://maps.gov.gr/) και να δείτε την χωρική απεικόνιση του ακινήτου στον χάρτη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο Κτηµατογράφησης προκειµένου να σας δοθούν οδηγίες για τις απαιτούµενες ενέργειες, ώστε τα δικαιώµατά σας να συµπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.

Η διαδικασία βέβαια δεν τελειώνει εδώ. Επιπλέον αυτών κατά τη διάρκεια της προανάρτησης αλλά και σε επόµενο χρονικό διάστηµα έως πριν την λήξη της κτηµατογράφησης, ο δικαιούχος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση συµπληρωµατικών στοιχείων και να προσκοµίσει πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. συµβόλαια, πιστοποιητικά µεταγραφής), σε περίπτωση που έχει δηλώσει τα εγγραπτέα δικαιώµατά του, αλλά υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες.

Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, θα ακολουθήσει η εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν, η αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων και σε επόμενο στάδιο η διαδικασία της Ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου. Στη φάση αυτή της ανάρτησης οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν και πάλι αιτήσεις διόρθωσης ανακριβών εγγραφών λόγω προδήλου σφάλματος ως και ενστάσεις κατά των ανακριβών εγγραφών οι οποίες εξετάζονται από τις επιτροπές ενστάσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓYΡΟΥ
Μακεδονίας και 22ας Απριλίου, ΤΚ63100, Πολύγυρος

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σαράφη 48Β ΤΚ55135 (Φοίνικας, Θεσσαλονίκη)

Τηλέφωνα 801 4000 100 και 2316005400
Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά 08.00-16.00

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023