Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Το πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης δεν απαιτείται στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 3889/2010 μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις.

Το πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης δεν απαιτείται στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς

Ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις.

Με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι, που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά τής προηγουμένης παραγράφου και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους.

Υπήρξε διχογνωμία αν η παραπάνω διάταξη περιλαμβάνει και τις αποδοχές κληρονομιάς με τη Νομική Υπηρεσία του Κτηματολογίου να υποστηρίζει με το υπ’ αριθμ. 1321509/19.09.2013 έγγραφό της  οτι δεν απαιτείται στις αποδοχές κληρονομιάς δεδομένου ότι με την πράξη αποδοχής κληρονομιάς, η οποία είναι μονομερής μη απευθυντέα δήλωση, δεν διαπλάθεται κάποια έννομη σχέση και δεν μεταβάλλονται τα εμπράγματα δικαιώματα επί των κληρονομιαίων ακινήτων .

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αντίθετα δέχεται με την υπ’ αριθμ. 128/2021 γνωμοδότησή του ότι με την αποδοχή κληρονομιάς επέρχεται μεταβίβαση των κληρονομιαίων ακινήτων στους κληρονόμους και συνεπώς απαιτείται η επισύναψη του πιστοποιητικού

Τελικά τη διχογνωμία έλυσε ο νομοθέτης με τη διάταξη του άρθρου 213 του Ν. 5037/2023 το οποίο προβλέπει οτι δεν απαιτείται το πιστοποιητικό στις αποδοχές κληρονομιάς  

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023
«Κάποιον μου θυμίζετε κύριε …..» Η De Profundis εξομολόγηση ενός δικηγόρου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο – Ιστορίες κτηματο-λογικής τρέλας …Μέρος Ι+ΙΙ
24 Ιουλίου, 2023
AGNOSTOS IDIOKTHTHS
Μεταβιβάσεις ακινήτων που στο κτηματολογικό φύλλο αναγράφεται «άγνωστος ιδιοκτήτης»: Πότε και πώς μπορείτε να συντάξετε συμβόλαιο ή αποδοχή κληρονομιάς
30 Μαΐου, 2023
πράξη εφαρμογής
Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού ακινήτου στο κτηματολόγιο- Ποιο είναι το όριο και ποιες είναι οι συνέπειες αν υπερβαίνει το όριο αυτό
17 Μαΐου, 2023