Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία και πότε λήγει η προθεσμία διόρθωσης των πρώτων ανακριβών εγγραφών σε κάθε περιοχή

Με την πρόοδο στη διαδικασία κτηματογράφησης συνεχώς εντάσσονται στο φορέα του κτηματολογίου και περισσότερα κτηματολογικά γραφεία ενώ καταργούνται τα αντίστοιχα υποθηκοφυλακεία. Η προθεσμία για τη διόρθωση των ανακριβών εγγραφών είναι διαφορετική για κάθε ΟΤΑ ανάλογα με την έναρξη λειτουργίας τους.

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία και πότε λήγει η προθεσμία διόρθωσης των πρώτων ανακριβών εγγραφών σε κάθε περιοχή

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία μπορείτε να τα δείτε ταξινομημένα ανά (πρό Καλλικράτη ) νομό στον ακόλουθο πίνακα κτηματολογικών λειτουργούντων γραφείων .

Ως προς τις προθεσμίες για την διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο εντάχθηκε μία περιοχή στη διαδικασία κτηματογράφησης με τον γενικό κανόνα ότι

  • στις περιοχές που προκηρύχθηκαν για ένταξη στη διαδικασία κτηματογράφησης με αποφάσεις του αρμόδιου φορέα οι οποίες εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του Ν. 3481/2006 ( 31-8-2006) η προθεσμία λήγει την 31-12-2022
  • στις περιοχές που προκηρύχθηκαν για ένταξη στη διαδικασία κτηματογράφησης με αποφάσεις του αρμόδιου φορέα οι οποίες εκδόθηκαν μετά την παραπάνω ημερομηνία ( 31-8-2006) η προθεσμία λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 8ου έτους από την έναρξη λειτουργία του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή
  • Τέλος , υπάρχουν και 36 περιοχές στις οποίες έχει παρέλθει η αποσβεστική προθεσμία για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών και έχουν οριστικοποιηθεί οι πρώτες εγγραφές

Όλες οι κατηγορίες των περιοχών αυτών  ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά όλων των ΟΤΑ της χώρας που υπάγονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα με τις προθεσμίες διόρθωσης

 

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

lex
Επικοινωνία με τους αρμόδιους του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Όλα τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών και των κτηματολογικών γραφείων
22 Νοεμβρίου, 2022
Διόρθωση αρχικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής περί κλήρου
18 Νοεμβρίου, 2022
lex
Πράξη εφαρμογής: Παραγραφή της εισφοράς σε χρήμα αν δεν βεβαιωθεί εντός 5 ετών
14 Νοεμβρίου, 2022
Νέα παράταση για τις διορθώσεις σε 296 ΟΤΑ μέχρι 31-12-2023 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 31-12-2023 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?
9 Νοεμβρίου, 2022
ΜονΠρωτΘεσ 3040/2021: Χρησικτησία στην τελευταία οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς πράξη σύστασης
6 Νοεμβρίου, 2022