Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία και πότε λήγει η προθεσμία διόρθωσης των πρώτων ανακριβών εγγραφών σε κάθε περιοχή

Με την πρόοδο στη διαδικασία κτηματογράφησης συνεχώς εντάσσονται στο φορέα του κτηματολογίου και περισσότερα κτηματολογικά γραφεία ενώ καταργούνται τα αντίστοιχα υποθηκοφυλακεία. Η προθεσμία για τη διόρθωση των ανακριβών εγγραφών είναι διαφορετική για κάθε ΟΤΑ ανάλογα με την έναρξη λειτουργίας τους.

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία και πότε λήγει η προθεσμία διόρθωσης των πρώτων ανακριβών εγγραφών σε κάθε περιοχή

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία μπορείτε να τα δείτε ταξινομημένα ανά (πρό Καλλικράτη ) νομό στον ακόλουθο πίνακα κτηματολογικών λειτουργούντων γραφείων .

Ως προς τις προθεσμίες για την διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο εντάχθηκε μία περιοχή στη διαδικασία κτηματογράφησης με τον γενικό κανόνα ότι

  • στις περιοχές που προκηρύχθηκαν για ένταξη στη διαδικασία κτηματογράφησης με αποφάσεις του αρμόδιου φορέα οι οποίες εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του Ν. 3481/2006 ( 31-8-2006) η προθεσμία λήγει την 31-12-2023
  • στις περιοχές που προκηρύχθηκαν για ένταξη στη διαδικασία κτηματογράφησης με αποφάσεις του αρμόδιου φορέα οι οποίες εκδόθηκαν μετά την παραπάνω ημερομηνία ( 31-8-2006) η προθεσμία λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 8ου έτους από την έναρξη λειτουργία του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή
  • Τέλος , υπάρχουν και 36 περιοχές στις οποίες έχει παρέλθει η αποσβεστική προθεσμία για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών και έχουν οριστικοποιηθεί οι πρώτες εγγραφές

Όλες οι κατηγορίες των περιοχών αυτών  ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά όλων των ΟΤΑ της χώρας που υπάγονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα με τις προθεσμίες διόρθωσης

 

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Πράξη εφαρμογής – Είναι άκυρη ως αντισυνταγματική η διάταξη με την οποία προβλέπεται η απόλυτη ακυρότητα συμβολαίου στο οποίο δεν έχει επισυναφτεί πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
26 Φεβρουαρίου, 2023
Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5024/2023 για την εξαγορά των κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου – Τι προβλέπει για τις εκκρεμείς αγωγές και τα ανταλλάξιμα ακίνητα.
26 Φεβρουαρίου, 2023
Κτηματολόγιο και εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας: Πότε και πώς μπορείτε να τις υποβάλλετε ανάλογα αν υπάρχει τίτλος ή χρησικτησία. Οι συνέπειες παράλειψης της δήλωσης
25 Φεβρουαρίου, 2023
lex
Το πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης απαιτείται και στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς
23 Φεβρουαρίου, 2023
Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς- Όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν την κληρονομιά σε ένα πιστοποιητικό
15 Φεβρουαρίου, 2023