Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία και πότε λήγει η προθεσμία διόρθωσης των πρώτων ανακριβών εγγραφών σε κάθε περιοχή

Με την πρόοδο στη διαδικασία κτηματογράφησης συνεχώς εντάσσονται στο φορέα του κτηματολογίου και περισσότερα κτηματολογικά γραφεία ενώ καταργούνται τα αντίστοιχα υποθηκοφυλακεία. Η προθεσμία για τη διόρθωση των ανακριβών εγγραφών είναι διαφορετική για κάθε ΟΤΑ ανάλογα με την έναρξη λειτουργίας τους.

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία και πότε λήγει η προθεσμία διόρθωσης των πρώτων ανακριβών εγγραφών σε κάθε περιοχή

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία μπορείτε να τα δείτε ταξινομημένα ανά (πρό Καλλικράτη ) νομό στον ακόλουθο πίνακα κτηματολογικών λειτουργούντων γραφείων .

Ως προς τις προθεσμίες για την διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο εντάχθηκε μία περιοχή στη διαδικασία κτηματογράφησης με τον γενικό κανόνα ότι

  • στις περιοχές που προκηρύχθηκαν για ένταξη στη διαδικασία κτηματογράφησης με αποφάσεις του αρμόδιου φορέα οι οποίες εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του Ν. 3481/2006 ( 31-8-2006) η προθεσμία λήγει την 31-12-2022
  • στις περιοχές που προκηρύχθηκαν για ένταξη στη διαδικασία κτηματογράφησης με αποφάσεις του αρμόδιου φορέα οι οποίες εκδόθηκαν μετά την παραπάνω ημερομηνία ( 31-8-2006) η προθεσμία λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 8ου έτους από την έναρξη λειτουργία του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή
  • Τέλος , υπάρχουν και 36 περιοχές στις οποίες έχει παρέλθει η αποσβεστική προθεσμία για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών και έχουν οριστικοποιηθεί οι πρώτες εγγραφές

Όλες οι κατηγορίες των περιοχών αυτών  ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά όλων των ΟΤΑ της χώρας που υπάγονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα με τις προθεσμίες διόρθωσης

 

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Ανακαλούνται από το Δημόσιο οι δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων ως δασικών που υποβλήθηκαν εντός των περιοχών που αποδόθηκαν ως κλήροι ή αποτέλεσαν αντικείμενο αναδασμού
25 Ιουνίου, 2022
ΜονΕφετΘεσ/νίκης 990/2022: Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 54α του Ν. 4174/2013 ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής ενώπιον δικαστηρίου αν δεν προσκομιστεί από τον υπόχρεο το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
11 Ιουνίου, 2022
Αρείου Πάγου 1330/2020: Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας επαγγελματικής μίσθωσης οφείλονται τα μισθώματα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης- Τι μπορεί να εκπέσει ο μισθωτής
7 Ιουνίου, 2022
Αναβλήθηκε για την 1.11.2022 η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
4 Ιουνίου, 2022
Ξεκίνησε από τις 30 Μαϊου και η ανάρτηση σε περιοχές των Δήμων Δίου – Ολύμπου, Κατερίνης και Πύδνα – Κολινδρού της Πιερίας . Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Τι γίνεται με τα πρόδηλα σφάλματα και τις εκπρόθεσμες δηλώσεις
30 Μαΐου, 2022