Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία και πότε λήγει η προθεσμία διόρθωσης των πρώτων ανακριβών εγγραφών σε κάθε περιοχή

Με την πρόοδο στη διαδικασία κτηματογράφησης συνεχώς εντάσσονται στο φορέα του κτηματολογίου και περισσότερα κτηματολογικά γραφεία ενώ καταργούνται τα αντίστοιχα υποθηκοφυλακεία. Η προθεσμία για τη διόρθωση των ανακριβών εγγραφών είναι διαφορετική για κάθε ΟΤΑ ανάλογα με την έναρξη λειτουργίας τους.

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία και πότε λήγει η προθεσμία διόρθωσης των πρώτων ανακριβών εγγραφών σε κάθε περιοχή

Τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία μπορείτε να τα δείτε ταξινομημένα ανά (πρό Καλλικράτη ) νομό στον ακόλουθο πίνακα κτηματολογικών λειτουργούντων γραφείων .

Ως προς τις προθεσμίες για την διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών αυτές διαφέρουν ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο εντάχθηκε μία περιοχή στη διαδικασία κτηματογράφησης με τον γενικό κανόνα ότι

  • στις περιοχές που προκηρύχθηκαν για ένταξη στη διαδικασία κτηματογράφησης με αποφάσεις του αρμόδιου φορέα οι οποίες εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του Ν. 3481/2006 ( 31-8-2006) η προθεσμία λήγει την 31-12-2022
  • στις περιοχές που προκηρύχθηκαν για ένταξη στη διαδικασία κτηματογράφησης με αποφάσεις του αρμόδιου φορέα οι οποίες εκδόθηκαν μετά την παραπάνω ημερομηνία ( 31-8-2006) η προθεσμία λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 8ου έτους από την έναρξη λειτουργία του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή
  • Τέλος , υπάρχουν και 36 περιοχές στις οποίες έχει παρέλθει η αποσβεστική προθεσμία για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών και έχουν οριστικοποιηθεί οι πρώτες εγγραφές

Όλες οι κατηγορίες των περιοχών αυτών  ταξινομημένα με αλφαβητική σειρά όλων των ΟΤΑ της χώρας που υπάγονται σε λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα με τις προθεσμίες διόρθωσης

 

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Κάντο από το σπίτι με ένα κλίκ ! Όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του κτηματολογίου στον υπολογιστή σας!
19 Ιανουαρίου, 2022
lex
Από 1.4.2022 ξεκινά να λειτουργεί ο θεσμός του κτηματολογικού διαμεσολαβητή- Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται υποχρεωτικά η διαμεσολάβηση
12 Ιανουαρίου, 2022
Το πρόβλημα της καταχώρισης σε μία οικοδομή οριζοντίων ιδιοκτησιών των οποίων το άθροισμα των ποσοστών συγκυριότητας υπερβαίνει το 1000.
9 Ιανουαρίου, 2022
ΜονΠρωτΘεσ 11169/2021: Οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς να υπάρχει στο κτηματολογικό φύλλο ΚΑΕΚ αγνώστου ιδιοκτήτη ( «κουβάς») . Πώς διορθώνεται
8 Ιανουαρίου, 2022
Αρείου Πάγου 202/2016: Για να χαρακτηριστεί μια χορτολιβαδική έκταση ως δασική, θα πρέπει να περικλείεται από δάση ή δασικές εκτάσεις, ή να βρίσκεται πάνω απ’ αυτές
8 Ιανουαρίου, 2022