Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Συκιά Χαλκιδικής: Πώς οι δικαιούχοι κλήρων κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητα που κατέχουν από το 1930 αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την 31-12-2022

Το πρόβλημα με τις παραχωρηθείσες με τη διανομή του 1930 εκτάσεις στους κατοίκους της Συκιάς Χαλκιδικής ήρθε στην επιφάνεια σήμερα με την κατάρτιση του κτηματολογίου . Το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις του αγροκτήματος Συκιάς δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ οριστικές διανομές και συνεπώς όλες αυτές οι εκτάσεις φέρονται ως ιδιοκτησία του Δημοσίου κατά του οποίου βέβαια δεν μπορεί να προβληθεί η κτητική παραγραφή . Ο κίνδυνος , λοιπόν, να χαθούν οριστικά αυτές οι εκτάσεις για τους κατοίκους αν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αρχικών εγγραφών ( 31-12-2022) δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση είναι άμεσα υπαρκτός και επικείμενος.

Συκιά Χαλκιδικής: Πώς οι δικαιούχοι κλήρων κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητα που κατέχουν από το 1930 αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την 31-12-2022

Όπως αναφέρεται και στο με αριθμό Αριθμ. Πρωτ.:1599/365529/1-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε απάντηση ερώτησης της βουλευτή Κ. Μάλαμα το θέμα προέκυψε μετά την απαλλοτρίωση των Μετοχίων (10 στον αριθμό) της περιοχής Συκιάς τη δεκαετία του 1930 και πριν καν εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις περί κατατάξεως των κληρούχων, ο τότε ΣΑΑΚ, εγκατέστησε στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις τους κατοίκους της Συκιάς κατά τρόπον ώστε:
α) πολλοί αρχικοί κληρούχοι εγκαταστάθηκαν σε εκτάσεις περισσότερες ή λιγότερες από αυτές που δικαιώθηκαν με αποφάσεις ΕΑΧ και μάλιστα αρκετοί από αυτούς όχι στα Μετόχια που κρίθηκαν δικαιούχοι αλλά σε άλλα απαλλοτριωθέντα Μετόχια
β) σε πολλές εκτάσεις εγκαταστάθηκαν μη δικαιούχοι κλήρου και
γ) ένα ποσοστό δικαιούχων κλήρου δεν εγκαταστάθηκε πουθενά.
Οι εκτάσεις αυτές -των 10 Μετοχίων- κατέχονται κατά μεγάλο μέρος σήμερα από τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των αρχικά εγκατασταθέντων και σε μεγάλο ποσοστό έχουν αξιοποιηθεί με φυτείες, γεωτρήσεις, κτίσματα κλπ.
Με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.2732/99 προβλέφθηκε η διανομή αγροκτήματος Συκιάς να πραγματοποιηθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Αγροτικής Νομοθεσίας και κατόπιν έκδοσης Υπουργικής Απόφασης που θα καθόριζε το αρμόδιο για την παραχώρηση όργανο, το μέγεθος της παραχωρούμενης έκτασης, το οφειλόμενο τίμημα και τη διαδικασία καθορισμού και πληρωμής του, τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης.
Τέτοια Υπουργική απόφαση δεν εκδόθηκε ποτέ και το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει τη στιγμή που η προθεσμία οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών ( 31-12-2022) πλησιάζει χωρίς να υπάρχει προοπτική λύσης του δεδομένου ότι το Δημόσιο διεκδικεί αυτές τις εκτάσεις και οι κάτοικοι δεν διαθέτουν τους σχετικούς τίτλους .

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Βρείτε το ακίνητο σας με ένα κλίκ ! Μία απλή εφαρμογή προσβάσιμη με τους κωδικούς TAXIS
28 Σεπτεμβρίου, 2022
Απόστολου Γεροντίδη, Χρησικτησία στο κτηματολόγιο
Απόστολου Γεροντίδη, Χρησικτησία στο κτηματολόγιο – Διορθώσεις εγγραφών άγνωστου ιδιοκτήτη με την εκούσια δικαιοδοσία
22 Αυγούστου, 2022
Ο ΕΝΦΙΑ στα απαλλοτριούμενα και ρυμοτομούμενα ακίνητα – Αναβάλλεται η φορολογία τους μέχρι την πλήρη αποζημίωση – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναβολής
15 Αυγούστου, 2022
Δασικοί χάρτες
Παραιτείται το Δημόσιο από τα δικαιώματα κυριότητας επί των δασωμένων αγρών ( ΑΔ) – Καταργούνται οι εκκρεμείς αγωγές
19 Ιουλίου, 2022
Έρευνα των κτηματολογικών εγγραφών από το γραφείο εντός του Μαρτίου, ψηφιοποίηση αρχείων υποθηκοφυλακείου! Το mega-project του Κ.Πιερρακάκη που θα απελευθερώσει πόρους και χρόνο και θα μας μεταφέρει από τη λίθινη στη νέα ψηφιακή εποχή.
17 Ιουλίου, 2022