Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Συκιά Χαλκιδικής: Πώς οι δικαιούχοι κλήρων κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητα που κατέχουν από το 1930 αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την 31-12-2023

Το πρόβλημα με τις παραχωρηθείσες με τη διανομή του 1930 εκτάσεις στους κατοίκους της Συκιάς Χαλκιδικής ήρθε στην επιφάνεια σήμερα με την κατάρτιση του κτηματολογίου . Το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις του αγροκτήματος Συκιάς δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ οριστικές διανομές και συνεπώς όλες αυτές οι εκτάσεις φέρονται ως ιδιοκτησία του Δημοσίου κατά του οποίου βέβαια δεν μπορεί να προβληθεί η κτητική παραγραφή . Ο κίνδυνος , λοιπόν, να χαθούν οριστικά αυτές οι εκτάσεις για τους κατοίκους αν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αρχικών εγγραφών ( 31-12-2023) δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση είναι άμεσα υπαρκτός και επικείμενος.

Συκιά Χαλκιδικής: Πώς οι δικαιούχοι κλήρων κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητα που κατέχουν από το 1930 αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την 31-12-2023

Όπως αναφέρεται και στο με αριθμό Αριθμ. Πρωτ.:1599/365529/1-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε απάντηση ερώτησης της βουλευτή Κ. Μάλαμα το θέμα προέκυψε μετά την απαλλοτρίωση των Μετοχίων (10 στον αριθμό) της περιοχής Συκιάς τη δεκαετία του 1930 και πριν καν εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις περί κατατάξεως των κληρούχων, ο τότε ΣΑΑΚ, εγκατέστησε στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις τους κατοίκους της Συκιάς κατά τρόπον ώστε:
α) πολλοί αρχικοί κληρούχοι εγκαταστάθηκαν σε εκτάσεις περισσότερες ή λιγότερες από αυτές που δικαιώθηκαν με αποφάσεις ΕΑΧ και μάλιστα αρκετοί από αυτούς όχι στα Μετόχια που κρίθηκαν δικαιούχοι αλλά σε άλλα απαλλοτριωθέντα Μετόχια
β) σε πολλές εκτάσεις εγκαταστάθηκαν μη δικαιούχοι κλήρου και
γ) ένα ποσοστό δικαιούχων κλήρου δεν εγκαταστάθηκε πουθενά.
Οι εκτάσεις αυτές -των 10 Μετοχίων- κατέχονται κατά μεγάλο μέρος σήμερα από τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των αρχικά εγκατασταθέντων και σε μεγάλο ποσοστό έχουν αξιοποιηθεί με φυτείες, γεωτρήσεις, κτίσματα κλπ.
Με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.2732/99 προβλέφθηκε η διανομή αγροκτήματος Συκιάς να πραγματοποιηθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Αγροτικής Νομοθεσίας και κατόπιν έκδοσης Υπουργικής Απόφασης που θα καθόριζε το αρμόδιο για την παραχώρηση όργανο, το μέγεθος της παραχωρούμενης έκτασης, το οφειλόμενο τίμημα και τη διαδικασία καθορισμού και πληρωμής του, τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης.
Τέτοια Υπουργική απόφαση δεν εκδόθηκε ποτέ και το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει τη στιγμή που η προθεσμία οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών ( 31-12-2022) πλησιάζει χωρίς να υπάρχει προοπτική λύσης του δεδομένου ότι το Δημόσιο διεκδικεί αυτές τις εκτάσεις και οι κάτοικοι δεν διαθέτουν τους σχετικούς τίτλους .

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023