Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Προκηρύχθηκαν οι θέσεις για την πλήρωση προϊσταμένων των κτηματολογικών γραφείων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων ως και προϊσταμένων 23 υποκαταστημάτων του φορέα

Με την ΑΠ 12250/ΕΞ 31.3.2022 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύχθηκε η πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του φορέα.

Προκηρύχθηκαν οι θέσεις για την πλήρωση προϊσταμένων των κτηματολογικών γραφείων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων ως και προϊσταμένων 23 υποκαταστημάτων του φορέα

Οι Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία πέντε (5) ετών, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Η θητεία τους μπορεί να ανανεώνεται. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 έως και την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022. Το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα  του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (www.ktimatologio.gr) και, συγκεκριμένα, στην ενότητα «Γραφείο Τύπου» – υποενότητα «Νέα – Ανακοινώσεις» και στην ενότητα «Διαγωνισμοί» – υποενότητα «Προκηρύξεις».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση kta2022@ktimatologio.gr. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

 

Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα:

Για όλες τις προκηρυσσσόμενες θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων , δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι διαθέτουν σωρευτικά τα τυπικά προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 17 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134) και ειδικότερα:

α) τίτλο σπουδών Τμήματος Νομικής,

β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) και

γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή προϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα, για δέκα (10) έτη συνολικά.

Κατά τη διάρκεια της θητείας σε θέση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου και Υποκαταστήματος η άσκηση του δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος αναστέλλεται.

Οι θέσεις των προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων αφορά τα εξής κτηματολογικά γραφεία:

Α.- Θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων: Σύνολο (4):

  1. Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής (με έδρα το Κορωπί)
  2. Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας (με έδρα τη Λάρισα)
  3. Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης (με έδρα τη Θεσσαλονίκη).
  4. Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων (με έδρα την Κέρκυρα)

 Β. Θέσεις Προϊσταμένων Υποκαταστημάτων: Σύνολο (23):

Β1. Κτηματολογικό Γραφείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (4):

Β1.1 Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης

Β1.2 Υποκατάστημα Ορεστιάδας

Β1.3 Υποκατάστημα Καβάλας

Β1.4 Υποκατάστημα Ξάνθης

Β2. Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής (4):

Β2.1 Υποκατάστημα Αμαρουσίου

Β2.2 Υποκατάστημα Κηφισιάς

Β2.3 Υποκατάστημα Αχαρνών

Β2.4 Υποκατάστημα Ελευσίνας

Β3. Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων (2):

Β3.1 Υποκατάστημα Γλυφάδας

Β3.2. Υποκατάστημα Παλαιού Φαλήρου

Β4. Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας (1):

Β4.1 Υποκατάστημα Αγρινίου

Β5. Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων (1):

Β5.1 Υποκατάστημα Κεφαλληνίας-Ιθάκης

Β6. Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (1):

Β6.1 Υποκατάστημα Κιλκίς

Β7. Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων (4):

Β7.1 Υποκατάστημα Άνδρου

Β7.2 Υποκατάστημα Μυκόνου

Β7.3 Υποκατάστημα Νάξου

Β7.4. Υποκατάστημα Πάρου

Β8. Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας (1):

Β8.1 Υποκατάστημα Θήβας

Β9. Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας; (2):

Β9.1 Υποκατάστημα Καστοριάς

Β9.2 Υποκατάστημα Φλώρινας

Β10. Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας (2)

Β10.1 Υποκατάστημα Βόλου

Β10.2 Υποκατάστημα Σκιάθου

Β11. Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης (1)

Β11.1 Υποκατάστημα Λαγκαδά

Βλέπε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης ΕΔΩ

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Βρείτε το ακίνητο σας με ένα κλίκ ! Μία απλή εφαρμογή προσβάσιμη με τους κωδικούς TAXIS
28 Σεπτεμβρίου, 2022
Συκιά Χαλκιδικής: Πώς οι δικαιούχοι κλήρων κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητα που κατέχουν από το 1930 αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την 31-12-2022
23 Σεπτεμβρίου, 2022
Απόστολου Γεροντίδη, Χρησικτησία στο κτηματολόγιο
Απόστολου Γεροντίδη, Χρησικτησία στο κτηματολόγιο – Διορθώσεις εγγραφών άγνωστου ιδιοκτήτη με την εκούσια δικαιοδοσία
22 Αυγούστου, 2022
Ο ΕΝΦΙΑ στα απαλλοτριούμενα και ρυμοτομούμενα ακίνητα – Αναβάλλεται η φορολογία τους μέχρι την πλήρη αποζημίωση – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναβολής
15 Αυγούστου, 2022
Δασικοί χάρτες
Παραιτείται το Δημόσιο από τα δικαιώματα κυριότητας επί των δασωμένων αγρών ( ΑΔ) – Καταργούνται οι εκκρεμείς αγωγές
19 Ιουλίου, 2022