Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Ιωάννα Ν. Παπαδιαμάντη

Δικηγόρος

ΣΠΟΥΔΕΣ

1991-1995   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απόφοιτη  Νομικής Σχολής με βαθμό πτυχίου «Άριστα»

Αρίστευση στα ειδικά μαθήματα  του τμήματος Αστικού & Εμπορικού Δικαίου.

Παρακολούθηση και αρίστευση στα ειδικά μαθήματα «Jacque Monnet», στα πλαίσια ευρωπαικού προγράμματος για το Κοινοτικό Δίκαιο.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας, κάτοχος των διπλωμάτων Lower & Certificat αντίστοιχα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

 1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ από το 1997 έως σήμερα.
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ/ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ. Η ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ
 3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Ιδιαίτερη ενασχόληση με νομικές συμβουλές εμπορικών αντιπροσωπειών ξένων χωρών στη Θεσσαλονίκη και επιτίμων προξενείων
 4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ με αντικείμενο την συνδρομή του έργου του ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ελλάδα με την προετοιμασία ερωτήσεων προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων, προτάσεων ψηφισμάτων, παρεμβάσεων επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετοχής στις επιτροπές Αγροτικών υποθέσεων και Ανάπτυξης της υπαίθρου, Διεθνούς εμπορίου & προϋπολογισμού, προετοιμασία δελτίων τύπου, συνεδρίων (από το έτος 2011-2013).
 5. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΕΤΑΑ ΤΟ 2010
 6. ΜΕΤΟΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ της δικηγορικής εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (2005-2011)
 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ειδικότερα:

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  στη μελετητική εταιρία με την επωνυμία ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ από το 1999 έως το έτος 2011, με αντικείμενα τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων, την προετοιμασία συμμετοχής σε διαγωνισμούς μελετών/προμηθειών του δημοσίου, σύνταξη δικαιολογητικών, τεχνικών εκθέσεων, την προετοιμασία υπογραφής συμβάσεων, προετοιμασία υποβολής δικαιολογητικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων αναστολών, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως. Επίσης, ενασχόληση με υποθέσεις εργατικού δικαίου, εμπορικού δικαίου, κοινοτικού δικαίου. Βασική νομική παροχή υπηρεσιών σε  μελέτες κτηματογράφησης, αναδασμών, πράξεων εφαρμογής, καθώς και ένταξης και εκπόνησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αναφέρονται παρακάτω.

 1. Υπεύθυνη για την υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος ISO 9001:2000, στο τμήμα νομικής υποστήριξης διαδικασιών Εθνικού Κτηματολογίου της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.
 2. ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στη μελετητική εταιρία με την επωνυμία ΠΟΛΥΛΑΪΝ ΑΕ από το 1999 έως το 2011 με το ίδιο ως άνω αντικείμενο.
 3. ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στην  Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ από το 2005 έως το 2011
 4. ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στην εταιρία Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  & ΣΙΑ ΟΕ από το  2004 έως το 2011
 5. ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στην κτηματογράφηση της πόλης της Λάρισας για λογαριασμό της μελετητικής εταιρίας Δ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ (2010)
 6. ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της ανώνυμης εταιρείας με το διακριτικό τίτλο OLYMPIA RESOSRTS AE σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης 245.000 τ.μ. στον Πύργο Ηλείας στα πλαίσια της διαδικασίας κτηματογράφησης και υποβολής ενστάσεων.
 7. 2009-2010 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ με  φορέα αναθέσης την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ με τίτλο:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΤ-08) /Υπεύθυνη νομικής οργάνωσης και παρακολούθησης/διαχείρισης του έργου/στελέχωση νομικής ομάδας απαρτιζομένης από 100 δικηγόρους και ασκουμένους. Η οργάνωση περιελάμβανε την εκπαίδευση των συνεργατών και υπαλλήλων του έργου για την πόλη της Θεσσαλονίκης, την επαφή, παροχή πληροφοριών και εξυπηρέτηση το πολίτη, την επικοινωνία με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, την ενημέρωση συλλογικών φορέων για τη διαδικασία των ενεργών τίτλων και ιδιαίτερα της νομικής ύλης, την καταχώριση και επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας των πολιτών του Ν. 2308/95 σε ψηφιακό περιβάλλον βάσης δεδομένων, καθώς και το χωρικό εντοπισμό των ακινήτων. Επίσης περιελάμβανε την οργάνωση και εν γένει λειτουργία του γραφείου κτηματογράφησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την επαφή με φορείς του Δημοσίου.Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και απετέλεσε την πρώτη μελέτη σε όλη την Ελλάδα, που παρελήφθη από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (2009-2010)
 8. 2009-2010/ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ με  φορέα ανάθεσης την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ με τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (Δυτική Μακεδονία/Δήμος Φλώρινας, Κατερίνης, Κοζάνης, Έδεσσας ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤ-12Β)/Υπεύθυνη νομικής οργάνωσης και παρακολούθησης/διαχείρισης του έργου/στελέχωση νομικής ομάδας απαρτιζομένης από 70 δικηγόρους και ασκουμένους. Η οργάνωση περιελάμβανε την εκπαίδευση των συνεργατών και υπαλλήλων του έργου για τις τέσσερις πόλεις, την επαφή, παροχή πληροφοριών και εξυπηρέτηση το πολίτη, την επικοινωνία με την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, την ενημέρωση συλλογικών φορέων για τη διαδικασία των ενεργών τίτλων και ιδιαίτερα της νομικής ύλης, την καταχώρισης και επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας των πολιτών του Ν. 2308/95 σε ψηφιακό περιβάλλον βάσης δεδομένων, καθώς και το χωρικό εντοπισμό των ακινήτων. Επίσης, περιελάμβανε την οργάνωση και εν γένει λειτουργία των τεσσάρων γραφείων κτηματογράφησης, τη μεταξύ τους επικοινωνία σε τέσσερις διαφορετικές πόλεις και την επαφή με φορείς του Δημοσίου. Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς και παρελήφθη από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.
 9. 1999-2004/ Μελέτη Κτηματογράφησης για την Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Αγίας Βαρβάρας, Παλατιτσίων, Τριποτάμου, Βεργίνης και Βεροίας, Ν. Ημαθίας/Δικηγόρος – Υπεύθυνη νομικού τμήματος με συμμετοχή και επίβλεψη στη συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία δηλώσεων του Ν. 2308/95, ενστάσεων, αιτήσεων διόρθωσης τυπικών σφαλμάτων και προσφυγών, διενέργεια ελέγχων και διαχείρηση των ψηφιακών δεδομένων. Αναθέτων φορέας και επιβλέπων:ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 10. 1999-2003/Πιλοτική Μελέτη Κτηματογράφησης για την Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Αβάτου και Ερασμίου, Ν. Ξάνθης/Δικηγόρος – Υπεύθυνη νομικού τμήματος με συμμετοχή και επίβλεψη στη συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία δηλώσεων του Ν. 2308/95, ενστάσεων, αιτήσεων διόρθωσης τυπικών σφαλμάτων και προσφυγών, διενέργεια ελέγχων και διαχείρηση των ψηφιακών δεδομένων. Αναθέτων φορέας και επιβλέπων:ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
 11. 1999-2003/Μελέτη Κτηματογράφησης για την Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Κοινότητα Πευκοδάσους Ν. Κιλκίς/ Δικηγόρος – Υπεύθυνη νομικού τμήματος με συμμετοχή και επίβλεψη στη συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία δηλώσεων του Ν. 2308/95, ενστάσεων, αιτήσεων διόρθωσης τυπικών σφαλμάτων και προσφυγών, διενέργεια ελέγχων και διαχείρηση των ψηφιακών δεδομένων.
 12. 1999-2003/Πιλοτική Μελέτη Κτηματογράφησης για την Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στον ΟΤΑ Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς Δικηγόρος – Υπεύθυνη νομικού τμήματος με συμμετοχή και επίβλεψη στη συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία δηλώσεων του Ν. 2308/95, ενστάσεων, αιτήσεων διόρθωσης τυπικών σφαλμάτων και προσφυγών, διενέργεια ελέγχων και διαχείρηση των ψηφιακών δεδομένων. Σημειώνεται ότι η μελέτη αυτή επιλέχθηκε και παρελήφθη από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ως η πρώτη μελέτη κτηματογράφηση της Ελλάδος με την επιτυχή λειτουργία του πρώτου γραφείο κτηματογράφησης στην Ελλάδα στον τότε Δήμο Πολυκάστρου Ν. Κιλκίς.
 13. Καταγραφή και τοπογραφική αποτύπωση της ακίνητης περιουσία του Ο.Σ.Ε και σύνταξης  Κτηματολογίου Ο.Σ.Ε. για την περιοχή μελέτης ΗΜΑΘΙΑ-ΠΕΛΛΑ-ΚΟΖΑΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ/Παροχή νομικών συμβουλών εμπραγμάτου δικαίου/Αναθέτων φορέας και επιβλέπων:ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ Λιοσίων  301 Αθήνα, κ. Φωτόπουλος Ι. τηλ. 210 8318158, fax 8318558
 14. Εκούσιος αναδασμός Γενησέας Ν.Αυτοδιοίκηση Ξάνθης/ Παροχή νομικών συμβουλών εμπραγμάτου δικαίου/Αναθέτων φορέας και επιβλέπων: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης
 15. Εκούσιος αναδασμός Πολυσίτου Ν.Αυτοδιοίκηση Ξάνθης/ Παροχή νομικών συμβουλών εμπραγμάτου δικαίου/Αναθέτων φορέας και επιβλέπων: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας -Καβάλας Ξάνθης
 16. Μελέτη Αναδασμού στο αγρόκτημα “Σκούταρι” Ν.Α. Σερρών/ Παροχή νομικών συμβουλών εμπραγμάτου δικαίου/Αναθέτων φορέας και επιβλέπων: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 17. Αναδασμός αγροκτημάτων Υδρούσας-Άνω Υδρούσας Ν.Α. Φλώρινας/ Παροχή νομικών συμβουλών εμπραγμάτου δικαίου/Αναθέτων φορέας και επιβλέπων: Ν.Α. Φλώρινας, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων- Τμήμα Δ.Δ.Γ.Ε. – ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ
 18. Εκούσιος Αναδασμός των Αγροκτημάτων Άνω Κώμης-Κάτω Κώμης του Δήμου Ελίμειας Ν. Κοζάνης/ Παροχή νομικών συμβουλών εμπραγμάτου δικαίου/ Αναθέτων φορέας και επιβλέπων: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης-ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ
 19. Εκούσιος αναδασμός Κερασέας Καρυδίτσας/ Παροχή νομικών συμβουλών εμπραγμάτου δικαίου/ Αναθέτων φορέας και επιβλέπων: /Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης  Δ/νση Τοπογραφικής Υπηρεσία
 20. Εκούσιος Αναδασμός Αγ. Αγ. Δημητρίου Ν. Βοιωτίας/ Παροχή νομικών συμβουλών εμπραγμάτου δικαίου/ Αναθέτων φορέας και επιβλέπων: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας – Γενική Δ/νση Υποδομής  & Ανάπτυξης, Δ/νση Τοπογραφικής,
 21. Αναδασμός αγροκτήματος Κουδουνιών Ν. Δράμας/Παροχή νομικών συμβουλών
 22. Παροχή νομικών συμβουλών για το ιδιοκτησιακό καθεστώς  της μελέτης του Οικοδομικού συνεταιρισμού αξιωματικών και ανθυπασπιστών χωροφυλακής Χαλκιδικής
 23. Παροχή νομικών συμβουλών για την «Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση της περιοχής Παραλία Πλαταμώνα Β. κατ. της κοινότητας Πλαταμώνα Ν. Πιερίας»
 24. Παροχή νομικών συμβουλών για τη «Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καλλιεργειών της ΕΑΣ Αμυνταίου»
 25. Παροχή νομικών συμβουλών για το GIS Σταυρούπολης Ν. Θεσσαλονίκης
 26. Νομικές συμβουλές για τη μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 5ης ΚΑΙ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ-ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ»
 27. Εκούσιος Αναδασμός Αγροκτήματος Βαλανίδας  Ν.Α. Λάρισσας/ Παροχή νομικών συμβουλών εμπραγμάτου δικαίου/ Αναθέτων φορέας και επιβλέπων: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας
 28. Προετοιμασία, υποβολή & υποστήριξη ενστάσεων ενώπιον των πρωτοβάθμιων επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων Κτηματολογίου για το ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑ ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (2005)
 29. ΕcoMarble: Development of advanced tools for the production of artworks using marble industrial wastes. Ανάπτυξη εργαλείων για την αντιγραφή εκθεμάτων μουσείων και τη μαζική παραγωγή αντιγράφων και ειδών τέχνης από απόβλητα μαρμάρων/Παροχή νομικών συμβουλών στη διαχείριση του προγράμματος και του consortium/αναθέτων φορέας: Χρηματοδότηση: Ευρωπαική Κοινότητα, στα πλαίσια του Competitive and Sustainable Growth
 30. Rapid-Jewel: Innovative Method for Jewellery Design and Manufacturing. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας σχεδιασμού και κατασκευής κοσμήματος που στηρίζεται σε  χρήση προηγημένων αντιγραφικών τεχνικών (ψηφιακή φωτογραμμετρία, laser digitising κ.α.) σε συνδυασμό με μεθόδους ταχείας προτοτυποποίησης και έγχυσης σκόνης μετάλλων σε καλούπια/ Παροχή νομικών συμβουλών στη διαχείριση του προγράμματος και του consortium/ Χρηματοδότηση: Ευρωπαική Κοινότητα, στα πλαίσια του Brite-Euram III
 31. Τίτλος διαγωνισμού “Εκσυγχρονισμός των βάσεων δεδομένων του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η μελέτη της διανυσματικής μορφής των γραφικών δεδομένων με συνένωση με το περιγραφικό μέρος” στα LOTS III, IV,V,VI/Παροχή νομικών συμβουλών για τη συμμετοχή της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ σε διαγωνισμό στην Πολωνία
 32. Σύνταξη και παρουσίαση φακέλου έργου για την τεχνική και νομική αποτύπωση των εμπραγμάτων ασφαλειών επί ακινήτων στην κτηματογράφηση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 33. 2008-2009:Παροχή νομικών συμβουλών στα πλαίσια συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με φορέα ανάθεσης την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
 34. 1997-1999:Δικηγόρος/Υπεύθυνη νομικού τμήματος υποθέσεων αλλοδαπών εταιρειών στα πλαίσια συνεργασίας με δικηγορικό γραφείο της Λευκωσίας με την επωνυμία «Γ. Γιάγκου και Συνεργάτες

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

-ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΕΕ/ΤΕΕ/ΤΚΜ/ΣΑΤΜΒΕ με θέμα: Ημερίδα 2005, ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ με θέμα: Ημερίδα κατά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Βεροίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Συζήτηση με θέμα “Το Εθνικό Κτηματολόγιο”

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ: Ομιλήτρια στην ενημέρωση των Δευτεροβαθμίων Επιτροπών για την εκδίκαση ενστάσεων-προσφυγών στα πλαίσια της μελέτης κτηματογράφησης στους ΟΤΑ  Αγίας Βαρβάρας, Παλατιτσίων, Τριποτάμου, Βεργίνης και Βεροίας Ν. Ημαθίας

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ: Ομιλήτρια στην ενημέρωση των Δευτεροβαθμίων Επιτροπών για την εκδίκαση ενστάσεων-προσφυγών στα πλαίσια της μελέτης κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Πολυκάστρου-Πευκοδάσους Ν. Κιλκίς

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ: Διαγωνισμοί Δημοσίου, Παρουσίαση & Ανάλυση του Ν. 3164/2003 για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών & παροχής υπηρεσιών

EPSILON NET AE: Σεμινάριο διαχείρησης ανθρώπινου δυναμικού

ΟΚΧΕ: Ομιλήτρια στην ενημέρωση των δευτεροβαθμίων Επιτροπών για την εκδίκαση ενστάσεων-προσφυγών στα πλαίσια της μελέτης κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Αβάτου & Ερασμίου Ν. Ξάνθης

-ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ: Εκπαίδευση σε Σύστημα Διαχείρησης Δεδομένων (Document management system) σε εσωτερική Web εφαρμογή

ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ: Εκπαίδευση σχετικά με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001

ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ: Εκπαίδευση στο χειρισμό MicroStation PC, MS Access

ΚΕΔΚΕ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (σχέδιο Καλλικράτη, διαχείριση και αποκομιδή απορριμάτων, νομικό πλαίσιο αναπτυξιακών εταιρειών δήμων)

ΕΕΤΑΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (διαχείριση δημοσίων συμβάσεων)

ΟΜΙΛΙΕΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

-Ενημέρωση-Κεντρική ομιλήτρια τον  Μάϊο-Ιούνιο 2009 της ημερίδας του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης για το έργο των ενεργών τίτλων της κτηματογράφησης του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο (3 φορές)

-Ενημέρωση-Κεντρική ομιλήτρια τον  Μάϊο-Ιούνιο 2009 της ημερίδας του συμβολαιογραφικού συλλόγου Θεσσαλονίκης για το έργο των ενεργών τίτλων της κτηματογράφησης του Δήμου Θεσσαλονίκης

-Ενημέρωση-Κεντρική ομιλήτρια τον  Μάϊο-Ιούνιο 2009 για το έργο των ενεργών τίτλων της κτηματογράφησης του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τον σύλλογο φοροτεχνικών Θεσσαλονίκης

-Ενημέρωση-Κεντρική ομιλήτρια τον  Μάϊο-Ιούνιο 2009 για το έργο των ενεργών τίτλων της κτηματογράφησης του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τον σύλλογο κτηματομεσιτών Θεσσαλονίκης

-Ενημέρωση-Κεντρική ομιλήτρια τον Ιούνιο-Ιούλιο  2009 για το έργο των ενεργών τίτλων της κτηματογράφησης των Δήμων Κοζάνης, Φλώρινας, Κατερίνης & Έδεσσας στο δικηγορικό σύλλογο Κατερίνης (2 φορές)

-Ενημέρωση-Κεντρική ομιλήτρια τον Ιούνιο-Ιούλιο  2009 για το έργο των ενεργών τίτλων της κτηματογράφησης των Δήμων Κοζάνης, Φλώρινας, Κατερίνης & Έδεσσας στα μέλη του Εμπορικού επιμελητηρίου Πιερίας

-Ενημέρωση-Κεντρική ομιλήτρια τον Ιούνιο-Ιούλιο  2009 για το έργο των ενεργών τίτλων της κτηματογράφησης των Δήμων Κοζάνης, Φλώρινας, Κατερίνης & Έδεσσας στο δικηγορικό σύλλογο Φλώρινας

-Ενημέρωση-Κεντρική ομιλήτρια τον Ιούνιο-Ιούλιο  2009 για το έργο των ενεργών τίτλων της κτηματογράφησης των Δήμων Κοζάνης, Φλώρινας, Κατερίνης & Έδεσσας στο δικηγορικό σύλλογο Κοζάνης

-Ενημέρωση-Κεντρική ομιλήτρια τον Ιούνιο-Ιούλιο  2009 για το έργο των ενεργών τίτλων της κτηματογράφησης των Δήμων Κοζάνης, Φλώρινας, Κατερίνης & Έδεσσας στο δικηγορικό σύλλογο Έδεσσας

-Σεμινάρια εκπαίδευσης για την κτηματογράφηση σε όλους τους εργαζόμενους στα γραφεία κτηματογράφησης αυτών των περιοχών

-Ενημερώσεις με άρθα στον τοπικό τύπο και συνεντεύξεις στην τηλεόραση για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ κατά την περίοδο Μάϊο 2008-Αύγουστο 2009.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λιτοχώρου Πιερίας τη διετία 2007-2008

-Δημοτική σύμβουλος  τη διετία 2009-2010 με συμμετοχή και ιδιαίτερη ενασχόληση σε επιτροπές διαχείρισης δημοτικών ακινήτων & δημοσίων κτημάτων, κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου. Υπεύθυνη για τον έλεγχο από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος υδάτινων πόρων του Δήμου.

 –Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της αναπτυξιακής εταιρίας Δήμου Λιτοχώρου διετία 2009-2010

  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

   1991-92: Υποτροφία   ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) για το πρώτο πανεπιστημιακό έτος

   1991-92: Υποτροφία  ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) για το τρίτο πανεπιστημιακό έτος

   1997     :  Εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης  με σειρά επιτυχίας  12η (δωδέκατη)

   2003     : Λειτουργία πρώτου γραφείου κτηματογράφησης στην Ελλάδα (Δήμος Πολυκάστρου-μελέτη στην οποία είχα τη νομική ευθύνη)

   2009     : Παραλαβή μελέτης ενεργών τίτλων & υποστηρικτικών υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης  (Συνανάδοχος στο νομικό τμήμα της μελέτης).