Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα
Ηλιάννα Γ. Μαγουλά

Ηλιάννα Γ. Μαγουλά

Συμβολαιογράφος

Η Ηλιάννα Μαγουλά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τελείωσε τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2003. Από το έτος 2005 είναι δικηγόρος στο Πρωτοδικείο ,  από το έτος 2010 στο Εφετείο και από το έτος 2016 είναι συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.

Έχει ασχοληθεί με το Δίκαιο του Κτηματολογίου, τις δικαιοπραξίες επί των ακινήτων

Ξένη γλώσσα: Αγγλικά  ( Proficiency )