Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα
Γιώργος Μαγουλάς

Γιώργος Μαγουλάς

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950, τελείωσε τη Νομική Σχολή του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1973 και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο του Ιδιωτικού Δικαίου στο ΑΠΘ. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 1976 προήχθη σε δικηγόρο Αρείου Πάγου ( 1987 ) και ασχολήθηκε από τα πρώτα χρόνια της δικηγορίας του με το Εμπράγματο Δίκαιο και τα ακίνητα τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο με τη συγγραφή των σχετικών βιβλίων Η Ιδιόχρηση και Μισθώσεις Κατοικιών ενώ μετά την εισαγωγή του κτηματολογίου τις Κτηματολογικές Εγγραφές.

Ως προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας Μακεδονίας – Θράκης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ( 1985-2010) ασχολήθηκε με το δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης και με τα θέματα των αποζημιώσεων αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων και ασφαλίσεις πυρός , ζωής και πιστώσεων – εγγυήσεων.

Ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση στον τομέα του καταναλωτικού κινήματος . Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών ( ΚΕΠΚΑ) (1982-2000) ασχολήθηκε ενεργά με την ανάπτυξη του καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα και συμμετείχε ως εκπρόσωπος της χώρας μας στη Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 1987-1990) και ως εκπρόσωπος των καταναλωτών στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς (1995-2000) και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ( 1995-2000)