Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και νέες τροποποιήσεις του Ν. 2664/1998 μετά το Ν. 4821/2021

Σε νέο νομοσχέδιο  το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά σε τροποποιήσεις του βασικού νόμου για το κτηματολόγιο 2664/1998 και μετά τις πρόσφατες ρυθμίσεις του Ν. 4821/2021 επιχειρεί να βελτιώσει τις ρυθμίσεις το βασικού νόμου με τα άρθρα 12,13,14 και 15 στα ακόλουθα σημεία   

Νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και νέες τροποποιήσεις του Ν. 2664/1998 μετά το Ν. 4821/2021
  • Τροποποιείται και πάλι το άρθρο 6 παρ. 2 και προβλέπεται οτι άν η αγωγή έχει ασκηθεί κατά αποβιώσαντος, πριν ή μετά την άσκηση της αγωγής, αναγραφόμενου δικαιούχου διατηρούνται οι συνέπειες της αγωγής ( δηλαδή είναι εμπρόθεσμη ως προς το χρόνο άσκησης ). Η ρύθμιση επιδιώκει να προλάβει τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την αναγραφή στο κτηματολογικό φύλλο προσώπων τα οποία έχουν ήδη αποβιώσει , οι κληρονόμοι του δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς και ο αιτούμενος τη διόρθωση δεν γνωρίζει τους κληρονόμους του με συνέπεια να μή μπορεί να ασκήσει την αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 εντός της προθεσμίας για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών.
  • Στο άρθρο 6 παρ. 3β σχετικά με την διόρθωση ανακριβούς εγγραφής με τρόπο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία και αναγραφόμενο δικαιούχο άγνωστο ιδιοκτήτη ορίζεται ρητά πλέον αυτό ότι α) άν μεν η χρησικτησία αφορά γεωτεμάχιο ασκείται η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 κατά του Δημοσίου στην Τακτική Διαδικασία και β) άν αφορά οριζόντια ιδιοκτησία τότε ασκείται η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 στην Εκούσια Δικαιοδοσία. Ουσιαστικά πρόκειται για ερμηνευτική διάταξη δεδομένου οτι η αντικατασταθείσα διάταξη αναφέρονταν οτι ασκείται η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 επί “γεωτεμαχίων” και όχι επί ακινήτων , με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις
  • Για τις αγωγές του άρθρου 7 παρ. 2 που ασκούνται μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών όταν με την αγωγή ζητείται η αυτούσια απόδοση του ακινήτου τότε η αγωγή άν και χαρακτηρίζεται ως ενοχική , για την ασφάλεια των συναλλαγών προβλέπεται οτι α) εγγράφεται στο Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου  και β)  υπάγεται στην υλική αρμοδιότητα των κτηματολογικών δικαστών

Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή ΕΔΩ

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

lex
Μεταγραφή του Κανονισμού Σχέσεων ιδιοκτητών Γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 08/2011 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
28 Ιανουαρίου, 2023
Δικαίωμα εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου – Έτοιμο το νομοσχέδιο- Τι προβλέπει για τα ανταλλάξιμα ακίνητα
20 Ιανουαρίου, 2023
lex
Αντιστοιχία παλαιών τουρκικών στρεμμάτων προς τα σημερινά μέτρα επιφανείας
27 Δεκεμβρίου, 2022
Ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτές πολυκατοικιών – Νομοθετική πρωτοβουλία για μονομερή τροποποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας και ενσωμάτωση της θέσης στάθμευσης σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας οικοδομής
20 Δεκεμβρίου, 2022
lex
Επικοινωνία με τους αρμόδιους του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Όλα τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών και των κτηματολογικών γραφείων
22 Νοεμβρίου, 2022