Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και νέες τροποποιήσεις του Ν. 2664/1998 μετά το Ν. 4821/2021

Σε νέο νομοσχέδιο  το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά σε τροποποιήσεις του βασικού νόμου για το κτηματολόγιο 2664/1998 και μετά τις πρόσφατες ρυθμίσεις του Ν. 4821/2021 επιχειρεί να βελτιώσει τις ρυθμίσεις το βασικού νόμου με τα άρθρα 12,13,14 και 15 στα ακόλουθα σημεία   

Νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και νέες τροποποιήσεις του Ν. 2664/1998 μετά το Ν. 4821/2021
  • Τροποποιείται και πάλι το άρθρο 6 παρ. 2 και προβλέπεται οτι άν η αγωγή έχει ασκηθεί κατά αποβιώσαντος, πριν ή μετά την άσκηση της αγωγής, αναγραφόμενου δικαιούχου διατηρούνται οι συνέπειες της αγωγής ( δηλαδή είναι εμπρόθεσμη ως προς το χρόνο άσκησης ). Η ρύθμιση επιδιώκει να προλάβει τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την αναγραφή στο κτηματολογικό φύλλο προσώπων τα οποία έχουν ήδη αποβιώσει , οι κληρονόμοι του δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς και ο αιτούμενος τη διόρθωση δεν γνωρίζει τους κληρονόμους του με συνέπεια να μή μπορεί να ασκήσει την αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 εντός της προθεσμίας για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών.
  • Στο άρθρο 6 παρ. 3β σχετικά με την διόρθωση ανακριβούς εγγραφής με τρόπο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία και αναγραφόμενο δικαιούχο άγνωστο ιδιοκτήτη ορίζεται ρητά πλέον αυτό ότι α) άν μεν η χρησικτησία αφορά γεωτεμάχιο ασκείται η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 κατά του Δημοσίου στην Τακτική Διαδικασία και β) άν αφορά οριζόντια ιδιοκτησία τότε ασκείται η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 στην Εκούσια Δικαιοδοσία. Ουσιαστικά πρόκειται για ερμηνευτική διάταξη δεδομένου οτι η αντικατασταθείσα διάταξη αναφέρονταν οτι ασκείται η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 επί “γεωτεμαχίων” και όχι επί ακινήτων , με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις
  • Για τις αγωγές του άρθρου 7 παρ. 2 που ασκούνται μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών όταν με την αγωγή ζητείται η αυτούσια απόδοση του ακινήτου τότε η αγωγή άν και χαρακτηρίζεται ως ενοχική , για την ασφάλεια των συναλλαγών προβλέπεται οτι α) εγγράφεται στο Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου  και β)  υπάγεται στην υλική αρμοδιότητα των κτηματολογικών δικαστών

Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή ΕΔΩ

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Ξεκίνησε από τις 18 Απριλίου και η ανάρτηση για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Τι γίνεται με τα πρόδηλα σφάλματα και τις εκπρόθεσμες δηλώσεις
25 Απριλίου, 2022
Η απονομή της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποια κατάσταση είναι στην Ελλάδα , που σημειώθηκαν καθυστερήσεις και που βελτιώθηκε η κατάσταση. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης
18 Απριλίου, 2022
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
12 Απριλίου, 2022
Πιάνουν δουλειά οι πρώτοι δικηγόροι-νομικοί εισηγητές στο κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης–Ελπίδες ότι θα μειωθεί ο όγκος των 10.000 ακαταχώρητων πράξεων
6 Απριλίου, 2022
Προκηρύχθηκαν οι θέσεις για την πλήρωση προϊσταμένων των κτηματολογικών γραφείων Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων ως και προϊσταμένων 23 υποκαταστημάτων του φορέα
3 Απριλίου, 2022