Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και νέες τροποποιήσεις του Ν. 2664/1998 μετά το Ν. 4821/2021

Σε νέο νομοσχέδιο  το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά σε τροποποιήσεις του βασικού νόμου για το κτηματολόγιο 2664/1998 και μετά τις πρόσφατες ρυθμίσεις του Ν. 4821/2021 επιχειρεί να βελτιώσει τις ρυθμίσεις το βασικού νόμου με τα άρθρα 12,13,14 και 15 στα ακόλουθα σημεία   

Νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και νέες τροποποιήσεις του Ν. 2664/1998 μετά το Ν. 4821/2021
  • Τροποποιείται και πάλι το άρθρο 6 παρ. 2 και προβλέπεται οτι άν η αγωγή έχει ασκηθεί κατά αποβιώσαντος, πριν ή μετά την άσκηση της αγωγής, αναγραφόμενου δικαιούχου διατηρούνται οι συνέπειες της αγωγής ( δηλαδή είναι εμπρόθεσμη ως προς το χρόνο άσκησης ). Η ρύθμιση επιδιώκει να προλάβει τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την αναγραφή στο κτηματολογικό φύλλο προσώπων τα οποία έχουν ήδη αποβιώσει , οι κληρονόμοι του δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς και ο αιτούμενος τη διόρθωση δεν γνωρίζει τους κληρονόμους του με συνέπεια να μή μπορεί να ασκήσει την αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 εντός της προθεσμίας για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών.
  • Στο άρθρο 6 παρ. 3β σχετικά με την διόρθωση ανακριβούς εγγραφής με τρόπο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία και αναγραφόμενο δικαιούχο άγνωστο ιδιοκτήτη ορίζεται ρητά πλέον αυτό ότι α) άν μεν η χρησικτησία αφορά γεωτεμάχιο ασκείται η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 κατά του Δημοσίου στην Τακτική Διαδικασία και β) άν αφορά οριζόντια ιδιοκτησία τότε ασκείται η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 στην Εκούσια Δικαιοδοσία. Ουσιαστικά πρόκειται για ερμηνευτική διάταξη δεδομένου οτι η αντικατασταθείσα διάταξη αναφέρονταν οτι ασκείται η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 επί “γεωτεμαχίων” και όχι επί ακινήτων , με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις
  • Για τις αγωγές του άρθρου 7 παρ. 2 που ασκούνται μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών όταν με την αγωγή ζητείται η αυτούσια απόδοση του ακινήτου τότε η αγωγή άν και χαρακτηρίζεται ως ενοχική , για την ασφάλεια των συναλλαγών προβλέπεται οτι α) εγγράφεται στο Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου  και β)  υπάγεται στην υλική αρμοδιότητα των κτηματολογικών δικαστών

Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή ΕΔΩ

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Εξαίρεση από το χαρακτήρα ως δασικής έκτασης της αναγκαίας επιφάνειας για την οποία έχει εκδοθεί νόμιμα οικοδομική άδεια πριν από το Ν. 4030/2011 η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί . Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
27 Ιανουαρίου, 2024
Νέα παράταση για τις διορθώσεις στις αρχικές εγγραφές μέχρι 30-11-2024 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 30-11-2024 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?
23 Δεκεμβρίου, 2023
Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις μέχρι 30.11.2024 σε 36 περιοχές που είχαν κλείσει οριστικά από το 2018
15 Δεκεμβρίου, 2023
Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023