Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Νέα παράταση για τις διορθώσεις στις αρχικές εγγραφές μέχρι 30-11-2024 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 30-11-2024 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?

Νέα παράταση της προθεσμίας για τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών του κτηματολογίου που αφορά ένα μεγάλο αριθμό προκαποδιστριακών ΟΤΑ που έληγε την 31-12-2023 προβλέπεται  με το άρθρο 5 του Ν. 5076/2023 ( ΦΕΚ Α΄207/13.12.2023)..

Νέα παράταση για τις διορθώσεις στις αρχικές εγγραφές μέχρι 30-11-2024 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 30-11-2024 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ν. 2664/1998 περί κτηματολογίου αρχικά προέβλεπε προθεσμία 5 ετών ( και 7 ετών για το Δημόσιο και τους κατοίκους εξωτερικού ) για την διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών από την έναρξη λειτουργίας κάθε κτηματολογικού γραφείου , προθεσμία η οποία με διαδοχικούς νόμους παρατάθηκε αρχικά στα 7 έτη ( για όλους ) , κατόπιν στα 8 και στη συνέχεια με διάφορους νόμους στα 12 , 14 και 15 έτη για να τεθεί ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης για όλους τους ΟΤΑ η 31-12-2020 με τη ρύθμιση να αφορά όλες τις κτηματογραφήσεις που ξεκίνησαν πριν από την 2-8-2006 ανεξάρτητα από την ιδιότητα του δικαιούχου ( ιδιώτες , νομικά πρόσωπα, Δημόσιο, ΟΤΑ) . Ακολούθησαν νέες παρατάσεις αρχικά μέχρι την 31-12-2021 ,  στη συνέχεια μέχρι την 31-12-2022 , με την τρίτη να ακολουθεί μέχρι 31-12-2023 και τώρα μέχρι την 30-11-2024.

Η παράταση αυτή όπως και στις προηγούμενες προβλέπεται ότι είναι οριζόντια για όλους τους ΟΤΑ κατά τρόπο ώστε καμία περιοχή να μή μείνει εκτός παράτασης.

Με τη νέα παράταση η αποκλειστική προθεσμία των διορθώσεων προβλέπεται οτι λήγει την 30-11-2024 με τις ακόλουθες διευκρινήσεις

 • Η παράταση της προθεσμίας αφορά τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη διαδικασία διόρθωσης που προβλέπεται από το νόμο για κάθε περίπτωση ( αγωγή 6 παρ. 2 , αίτηση 6 παρ. 4 , 6 παρ. 8 , 18 παρ. 1 , 19 παρ. 2 κ.α).
 • Η παραπάνω προθεσμία είναι ενιαία, καθολική και ισχύει για όλους τους δικαιούχους εγγραπτέων δικαιωμάτων σε ακίνητα στις κτηματογραφημένες περιοχές, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για δικαιούχους που είναι κάτοικοι εσωτερικού ή εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ.
 • Την 30-11-2024 ( αν δεν υπάρξει και πάλι νέα παράταση) οριστικοποιούνται οι πρώτες εγγραφές για ένα μεγάλο αριθμό δημοτικών περιοχών σε όλη τη χώρα που είχαν κτηματογραφηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 ( ΦΕΚ Α΄162/2-8-2006). Μεταξύ των περιοχών αυτών περιλαμβάνονται και δήμοι που βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας ( Αγ. Ιωάννη Ρέντη , Αγ. Δημητρίου, Βύρωνα , Ζωγράφου, Κορυδαλλού, Μελισσίων, Ν. Ψυχικού κ.ά ) , της Θεσσαλονίκης ( Θέρμη , Καλαμαριά , Πανόραμα, Πυλαία κ.ά) ή πόλεις της επαρχίας ( Άρτα, Καβάλα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Πάτρα, Ρέθυμνο, Σέρρες, Χανιά κ.ά)
 • Η παράταση αυτή ισχύει για πρώτη φορά και για τις 36 περιοχές σε ΟΤΑ οι οποίες έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι την 30.11.2018 και κατά τον τρόπο αυτό δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία να γίνουν διορθώσεις και σε αυτές τις περιοχές υπό προϋποθέσεις .
 • Από τις υπόλοιπες 126 περιοχές που αφορούν κτηματογραφήσεις σε ΟΤΑ των οποίων η έναρξη είναι μετά την 2-8-2006 για τις οποίες προβλέπεται οτι λήγει η προθεσμία σταδιακά με την πάροδο την 31η Δεκεμβρίου του 8ου έτος από την έναρξη λειτουργίας τους προβλέπεται η ( περαιτέρω) παράταση για τις περιοχές που εντάχθηκαν τα έτη 2013 ( οι οποίες έληγαν 31-12-2021) ,  2014 ( οι οποίες έληγαν 31-12-2021)  και 2015 ( οι οποίες έληγαν 31-12-2023)  και τώρα παρατείνονται ΟΛΕΣ μέχρι 30-11-2024 . Οι περιοχές που έχουν ως χρόνο έναρξης το 2016 κανονικά λήγουν την 31-12-2024
 • Αν θέλετε να δείτε όλες τις περιοχές με το χρόνο περαίωσης των πρώτων ανακριβών εγγραφών όλων των κτηματολογικών γραφείων ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης λειτουργίας που κλείνουν σταδιακά βλέπε ΕΔΩ .

 Τι συμβαίνει αν δεν διορθωθούν τα λάθη?

Με την πάροδο της προθεσμίας αυτής οριστικοποιούνται οι πρώτες εγγραφές και πλέον αποτελούν τη βάση για όλες τις περαιτέρω πράξεις για το συγκεκριμένο ακίνητο . Αυτό σημαίνει ότι

 • Αν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου αναγράφεται άγνωστος  ιδιοκτήτης τότε το ακίνητο περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο
 • Στο πρόσωπο που αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο ως δικαιούχος του εμπραγμάτου δικαιώματος παρέχονται όλα τα δικαιώματα  του δικαιούχου ακόμη και αν δεν είναι πραγματικός δικαιούχος και δημιουργείται αμάχητο τεκμήριο υπέρ του αναγραφόμενου δικαιούχου
 • Ο αληθής δικαιούχος έχει μόνο δικαίωμα αποζημίωσης από τον αναγραφόμενο ως δικαιούχο και – υπό προϋποθέσεις – δικαίωμα επαναμεταβίβασης του ακινήτου
 • Ανακριβείς εγγραφές που αφορούν προσωπικά ή ληξιαρχικά στοιχεία του δικαιούχου ( ημερομηνία γέννησης-ΑΦΜ- αριθμός ταυτότητας κλπ) μπορούν να διορθωθούν οποτεδήποτε
 • Η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου ( άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 2664/1998 ) δεν καταλαμβάνεται από την οριστικοποίηση και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε
 • Εμπράγματο δικαίωμα ( π.χ. επικαρπία, υποθήκη , κατάσχεση κλπ ) το οποίο δεν καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου χάνεται. Και σε αυτή την περίπτωση ο  δικαιούχος έχει μόνο δικαίωμα αποζημίωσης από τον οφειλέτη

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Εξαίρεση από το χαρακτήρα ως δασικής έκτασης της αναγκαίας επιφάνειας για την οποία έχει εκδοθεί νόμιμα οικοδομική άδεια πριν από το Ν. 4030/2011 η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί . Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
27 Ιανουαρίου, 2024
Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις μέχρι 30.11.2024 σε 36 περιοχές που είχαν κλείσει οριστικά από το 2018
15 Δεκεμβρίου, 2023
Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023