Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

ΜονΠρωτΘεσ 3040/2021: Χρησικτησία στην τελευταία οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς πράξη σύστασης

Με την παραπάνω απόφαση γίνεται δεκτό ότι περίπτωση που δεν υπάρχει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας για το σύνολο της οικοδομής αλλά έχουν γίνει μερικές συστάσεις με διαδοχικές συμβάσεις πώλησης,  ό,τι δεν μεταβιβάζεται παραμένει στον μεταβιβάσαντα κύριο ή στους συγκυρίους ως μία οριζόντια ιδιοκτησία με συνέπεια να είναι δυνατή η κτήση της κυριότητας με χρησικτησία επί της τελευταίας οριζόντιας ιδιοκτησίας.

ΜονΠρωτΘεσ 3040/2021: Χρησικτησία στην τελευταία οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς πράξη σύστασης

Συγκεκριμένα δέχεται ότι « Από τη μεριά της νομολογίας η μόνη εξαίρεση που γίνεται δεκτή και καθιστά τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δεκτική χρησικτησίας είναι η περίπτωση του τελευταίου εναπομένοντος διαιρετού χώρου της οικοδομής. (ΜΠΘεσ 41946/2009 ΤΝΠ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ , Γιώργος Μαγουλάς Κτηματολογικές Εγγραφές Η διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών Δ έκδοση 2019 σελ. 133-134). Ειδικότερα γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση που ο κύριος ή οι συγκύριοι του ακινήτου προβαίνουν σε μερική σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών με διαδοχικές πράξεις πώλησης σε τρίτους η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας επέρχεται αυτόματα ως προς όλο το ακίνητο με την εκποίηση – μεταβίβαση κατά κυριότητα και κατ’ επέκταση ό,τι δεν μεταβιβάζεται παραμένει στον μεταβιβάσαντα κύριο ή στους συγκυρίους ως μία οριζόντια ιδιοκτησία. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να χωρεί χρησικτησία στον τελευταίο διαιρετό χώρο που απομένει ώστε αυτός να αποτελεί νομίμως συνεστημένη οριζόντια ιδιοκτησία με χρησικτησία. (Χρησικτησία και οριζόντιες ιδιοκτησίες στο Κτηματολόγιο Σημαντικά προβλήματα που αναφύονται στη συμβολαιογραφική πρακτική και δυνατότητες θεραπείας Μαριάννα Παπακυριάκου ΕλλΔνη 5/2018(59) σελ. 1322 -1323).

Βλ. πλήρες κείμενο της απόφασης ΕΔΩ

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

lex
Επικοινωνία με τους αρμόδιους του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Όλα τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών και των κτηματολογικών γραφείων
22 Νοεμβρίου, 2022
Διόρθωση αρχικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής περί κλήρου
18 Νοεμβρίου, 2022
lex
Πράξη εφαρμογής: Παραγραφή της εισφοράς σε χρήμα αν δεν βεβαιωθεί εντός 5 ετών
14 Νοεμβρίου, 2022
Νέα παράταση για τις διορθώσεις σε 296 ΟΤΑ μέχρι 31-12-2023 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 31-12-2023 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?
9 Νοεμβρίου, 2022
Αναβλήθηκε για την 1.7.2023 η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
2 Νοεμβρίου, 2022