Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

ΜονΠρωτΘεσ 3040/2021: Χρησικτησία στην τελευταία οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς πράξη σύστασης

Με την παραπάνω απόφαση γίνεται δεκτό ότι περίπτωση που δεν υπάρχει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας για το σύνολο της οικοδομής αλλά έχουν γίνει μερικές συστάσεις με διαδοχικές συμβάσεις πώλησης,  ό,τι δεν μεταβιβάζεται παραμένει στον μεταβιβάσαντα κύριο ή στους συγκυρίους ως μία οριζόντια ιδιοκτησία με συνέπεια να είναι δυνατή η κτήση της κυριότητας με χρησικτησία επί της τελευταίας οριζόντιας ιδιοκτησίας.

ΜονΠρωτΘεσ 3040/2021: Χρησικτησία στην τελευταία οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς πράξη σύστασης

Συγκεκριμένα δέχεται ότι « Από τη μεριά της νομολογίας η μόνη εξαίρεση που γίνεται δεκτή και καθιστά τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δεκτική χρησικτησίας είναι η περίπτωση του τελευταίου εναπομένοντος διαιρετού χώρου της οικοδομής. (ΜΠΘεσ 41946/2009 ΤΝΠ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ , Γιώργος Μαγουλάς Κτηματολογικές Εγγραφές Η διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών Δ έκδοση 2019 σελ. 133-134). Ειδικότερα γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση που ο κύριος ή οι συγκύριοι του ακινήτου προβαίνουν σε μερική σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών με διαδοχικές πράξεις πώλησης σε τρίτους η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας επέρχεται αυτόματα ως προς όλο το ακίνητο με την εκποίηση – μεταβίβαση κατά κυριότητα και κατ’ επέκταση ό,τι δεν μεταβιβάζεται παραμένει στον μεταβιβάσαντα κύριο ή στους συγκυρίους ως μία οριζόντια ιδιοκτησία. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να χωρεί χρησικτησία στον τελευταίο διαιρετό χώρο που απομένει ώστε αυτός να αποτελεί νομίμως συνεστημένη οριζόντια ιδιοκτησία με χρησικτησία. (Χρησικτησία και οριζόντιες ιδιοκτησίες στο Κτηματολόγιο Σημαντικά προβλήματα που αναφύονται στη συμβολαιογραφική πρακτική και δυνατότητες θεραπείας Μαριάννα Παπακυριάκου ΕλλΔνη 5/2018(59) σελ. 1322 -1323).

Βλ. πλήρες κείμενο της απόφασης ΕΔΩ

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Πράξη εφαρμογής – Είναι άκυρη ως αντισυνταγματική η διάταξη με την οποία προβλέπεται η απόλυτη ακυρότητα συμβολαίου στο οποίο δεν έχει επισυναφτεί πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
26 Φεβρουαρίου, 2023
Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5024/2023 για την εξαγορά των κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου – Τι προβλέπει για τις εκκρεμείς αγωγές και τα ανταλλάξιμα ακίνητα.
26 Φεβρουαρίου, 2023
Κτηματολόγιο και εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας: Πότε και πώς μπορείτε να τις υποβάλλετε ανάλογα αν υπάρχει τίτλος ή χρησικτησία. Οι συνέπειες παράλειψης της δήλωσης
25 Φεβρουαρίου, 2023
lex
Το πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης απαιτείται και στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς
23 Φεβρουαρίου, 2023
Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς- Όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν την κληρονομιά σε ένα πιστοποιητικό
15 Φεβρουαρίου, 2023