Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Όταν έχουμε αρχικές εγγραφές με μερικά γνωστό και μερικά άγνωστο ιδιοκτήτη δεν απαιτείται η άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 κατά την τακτική διαδικασία εφόσον δεν αμφισβητείται το δικαίωμα επί του ιδανικού μεριδίου του γνωστού ιδιοκτήτη.

Η παραπάνω απόφαση ακολουθώντας την (με λιτή αιτιολογία) απόφαση του ΕφΠειρ 312/2020 δέχεται με πλήρη και επαρκέστατη αιτιολογία ότι όταν έχουμε αρχικές εγγραφές με μερικά γνωστό και μερικά άγνωστο ιδιοκτήτη δεν απαιτείται η άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 κατά την τακτική διαδικασία εφόσον δεν αμφισβητείται το δικαίωμα επί του ιδανικού μεριδίου του γνωστού ιδιοκτήτη. Η απόφαση αυτή δέχεται το αυτονόητο , οτι δηλαδή όταν αμφισβητείται μία αρχική εγγραφή μόνο ως πρός το σκέλος του αγνώστου  δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασκείται η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 η οποία αφορά μόνο αμφισβητήσεις του γνωστού ιδιοκτήτη και όχι του άγνωστου ιδιοκτήτη

Όταν έχουμε αρχικές εγγραφές με μερικά γνωστό και μερικά άγνωστο ιδιοκτήτη δεν απαιτείται η άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 κατά την τακτική διαδικασία εφόσον δεν αμφισβητείται το δικαίωμα επί του ιδανικού μεριδίου του γνωστού ιδιοκτήτη.

Συγκεκριμένα δέχεται ότι « Αντικείμενο της εν λόγω δίκης είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος του αιτούντος και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, σύμφωνα με τη διαπίστωση αυτή, χωρίς τη διάγνωση αμφισβητούμενου δικαιώματος. Και τούτο διότι η εγγραφή ως αγνώστου ιδιοκτήτη δεν ενέχει τέτοια αμφισβήτηση αλλά ακριβώς διαπιστώνει την έλλειψη αμφισβήτησης του δικαιώματος που υπάρχει (ΕφΠειρ 312/2020). Επιπροσθέτως, το δικαίωμα κυριότητας είναι διαιρετό και επομένως δεκτικό κτήσης, άσκησης και απώλειας κατ’ ιδανικά μέρη και, κατά την κρατούσα γνώμη, οι συγκύριοι συνδέονται όταν είναι ενάγοντες ή εναγόμενοι στην ίδια δίκη με τον δεσμό της απλής ομοδικίας (ΑΠ 1401/2015, 1259/2013, ΑΠ 84/2003, βλ. αντιθ. Παπαδόπουλος Κ., Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου, T. Α’, παρ. 29.4, σελ. 103). Κατά συνέπεια, όταν δεν αμφισβητείται καταχωρηθέν ιδανικό μερίδιο δικαιώματος τρίτου προσώπου, ζητείται δε η διόρθωση ως προς το λοιπό ιδανικό μερίδιο, που φέρεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, αντικείμενο της δίκης που ανοίγει με τη σχετική αίτηση δεν είναι η διάγνωση αμφισβητούμενου δικαιώματος. Και τούτο διότι το ιδανικό μερίδιο που δεν αμφισβητείται δεν καθίσταται επίδικο, η διόρθωση δε του λοιπού ιδανικού μεριδίου δεν ενέχει τέτοια αμφισβήτηση, κατά τα προαναφερθέντα».

Το πλήρες κείμενο της απόφασης ΕΔΩ

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023
«Κάποιον μου θυμίζετε κύριε …..» Η De Profundis εξομολόγηση ενός δικηγόρου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο – Ιστορίες κτηματο-λογικής τρέλας …Μέρος Ι+ΙΙ
24 Ιουλίου, 2023
AGNOSTOS IDIOKTHTHS
Μεταβιβάσεις ακινήτων που στο κτηματολογικό φύλλο αναγράφεται «άγνωστος ιδιοκτήτης»: Πότε και πώς μπορείτε να συντάξετε συμβόλαιο ή αποδοχή κληρονομιάς
30 Μαΐου, 2023
πράξη εφαρμογής
Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού ακινήτου στο κτηματολόγιο- Ποιο είναι το όριο και ποιες είναι οι συνέπειες αν υπερβαίνει το όριο αυτό
17 Μαΐου, 2023