Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Τι προβλέπει ο νέος νόμος 5037/2023 για τη διαμερισμάτωση, την αυθαίρετη δόμηση σε κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής, τη συνένωση οικοπέδων εκτός σχεδίου και τα αντίγραφα των τοπογραφικών στα συμβόλαια

Πέντε νομοθετικές παρεμβάσεις που προκαλούσαν προβλήματα στις μεταβιβάσεις των ακινήτων διευθετούνται με διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Τι προβλέπει ο νέος νόμος 5037/2023 για τη διαμερισμάτωση, την αυθαίρετη δόμηση σε κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής, τη συνένωση οικοπέδων εκτός σχεδίου και τα αντίγραφα των τοπογραφικών στα συμβόλαια

Καταργείται η υποχρέωση επισύναψης πιστοποιητικού από το δασαρχείο στις αποδοχές κληρονομιάς
Με το άρθρο 213 του νόμου ορίζεται ότι σε συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχει κυρωμένος δασικός χάρτης δεν απαιτείται η επισύναψη πιστοποιητικού για τον δασικό ή μη χαρακτηρισμό ακινήτου από την οικείο Διεύθυνση Δασών . Η εξαίρεση αφορά μόνο τις πράξεις αποδοχής κληρονομιάς και συνεπώς εξακολουθεί να υφίσταται για τις εν ζωή δικαιοπραξίες ( πώληση, γονική παροχή κλπ)

Αυθαίρετη διαμερισμάτωση ή επέκταση σε όλους τους ορόφους οικοδομής

Με το άρθρο 230 του νόμου ρυθμίζεται το πρόβλημα των αυθαίρετων κατασκευών ειδικώς στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου ( αυτό που ονομάζουμε “διαμερισμάτωση” δηλαδή όταν η οικοδομή που κατασκευάστηκε είναι διαφορετική από αυτήν που φαίνεται στα σχέδια που εγκρίθηκαν με την οικοδομική άδεια) .

Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η μονομερής τροποποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας , χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση-κατασκευή της οικοδομής ή

β) όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οικοδομής, άνωθεν του ισογείου. για τακτοποίηση αυθαιρεσιών, καθώς, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να γίνει καμία μεταβίβαση ακινήτου, το οποίο διαθέτει πολεοδομικές παρανομίες.
Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ακόμη ότι στην περίπτωση αυθαίρετης επέκτασης ή απομείωσης αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας εις βάρος ή υπέρ όμορης οριζοντίου ιδιοκτησίας του αυτού ή άλλου ιδιοκτήτη, είναι δυνατή η υπαγωγή αυτής στον παρόντα, αν η αυθαίρετη επέκταση ή απομείωση της αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας υφίσταται από την ανέγερση – κατασκευή της οικοδομής. Με τον ίδιο τρόπο οι ιδιοκτήτες των οριζοντίων ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από τη διαφοροποίηση αυτή, έχουν δικαίωμα να προβούν από κοινού σε συμβολαιογραφική πράξη μονομερούς τροποποιήσεως της πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσουν ή κατανείμουν, αμοιβαίως, τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο, στις οριζόντιες ιδιοκτησίες τους ή να τον εξαιρέσουν από αυτήν, χωρίς να θίγονται υφιστάμενα συνολικά ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και κατανομής κοινοχρήστων δαπανών των αμοιβαίως θιγομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.
Αυτό σημαίνει ότι , όταν ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας διαθέτει έναν χώρο, ο οποίος στα σχέδια της οικοδομικής άδειας και στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών φαίνεται ότι ανήκει στο διπλανό διαμέρισμα τότε θα μπορούν οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν, από κοινού, σε συμβολαιογραφική πράξη μονομερούς τροποποίησης της πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας χωρίς την σύμπραξη και των υπολοίπων συνιδιοκτητών.

Λειτουργική συνένωση εκτός σχεδίου όμορων οικοπέδων

Με το άρθρο 236 διευκρινίζεται ότι δεν απαγορεύεται, κατ΄ αρχήν, η λειτουργική συνένωση ακινήτων ενώ επισημαίνεται ότι είναι και συμβολαιογραφικώς εφικτή υπό τους γενικούς ή ειδικούς όρους που διαχρονικώς τίθενται για κάθε περιοχή. Η λειτουργική συνένωση γηπέδων είναι επιτρεπτή και για την οικοδομική αξιοποίηση ομόρων γηπέδων και στην περίπτωση που τουλάχιστον ένα εξ αυτών ήταν, ακόμη και κατά παρέκκλιση, άρτιο και οικοδομήσιμο κατά τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του ν. 4759/2020 (Α’ 245), αρκεί το προκύπτον από τη λειτουργική συνένωση γήπεδο να έχει εμβαδόν τουλάχιστον τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ., χωρίς να απαιτούνται για την οικοδομησιμότητά του περαιτέρω προϋποθέσεις.

Κατάργηση αντιγράφων σε τοπογραφικά και συμβόλαια

Με το άρθρο 252 καταργείται η προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες και εγγραπτέες πράξεις δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει υποπέσει σε αχρησία λόγω της εφαρμογής πλέον της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου (ΗΤΚ) στην οποίαν ενσωματώνονται τα στοιχεία και δεν προσαρτώνται ξεχωριστά στις συμβολαιογραφικές πράξεις. Η νομοθεσία σήμερα προβλέπει την προσάρτηση αντιγράφων του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, καθώς και των κατόψεων της αυτοτελούς ιδιοκτησίας στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται και έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών.

Βλ. το πλήρες κείμενο των νομοθετικών διατάξεων ΕΔΩ

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023