Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Μεταρρύθμιση τώρα: Στο κτηματολόγιο, όχι στις συντάξεις

Μεταρρύθμιση στο Κτηματολόγιο : Μια παρεξηγημένη λέξη τα τελευταία χρόνια που έχει ταυτιστεί με περικοπές στις συντάξεις και αύξηση φορολογικών συντελεστών . Και , όμως, υπάρχουν  μεταρρυθμίσεις που τα έχουν όλα : έσοδα για το Δημόσιο , εξυπηρέτηση του πολίτη , εξοικονόμηση δαπανών , αύξηση παραγωγικότητας.

Εδώ και χρόνια έχω προτείνει μία πραγματική μεταρρύθμιση η οποία είναι απλή , δεν έχει κόστος , θα φέρει χρήματα στο Δημόσιο και θα εξοικονομήσει εκατομμύρια εργατοώρες για όλους τους συναλλασσόμενους με το κτηματολόγιο. Ποια είναι αυτή ; Η πρόσβαση στην κτηματολογική βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ στους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες ( δικηγόρους , συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές , μηχανικούς , τράπεζες , μεσίτες κ.α.) και πολίτες από το σπίτι τους ! Πώς ; Όπως γίνεται σε όλα τα πολιτισμένα κράτη .Όπως είναι γνωστό το Κτηματολόγιο έχει αρχίσει να λειτουργεί από το 2003 και έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής 350 ΟΤΑ ενώ με τις νέες κτηματογραφήσεις μπαίνουν στο σύστημα και άλλες περιοχές .

Μεταρρύθμιση τώρα: Στο κτηματολόγιο, όχι στις συντάξεις

Το σύστημα είναι πλήρως μηχανογραφημένο από την ΕΚΧΑ ΑΕ αλλά για να έχει κάποιος πολίτης, ιδιοκτήτης, συναλλασσόμενος , επιχείρηση ή δικηγόρος πληροφόρηση σε αυτό σήμερα μπορεί να το κάνει μόνο από τα τερματικά που έχουν εγκατασταθεί σε κάθε κτηματολογικό γραφείο και μόνο για τις εγγραφές που αφορούν το συγκεκριμένο κτηματολογικό γραφείο π.χ. ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης που θέλει να κάνει μία έρευνα για ακίνητο που βρίσκεται στο Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής θα πρέπει να κάνει ταξίδι 6 ωρών για να έχει πρόσβαση στο κτηματολογικό γραφείο Συκιάς που είναι αρμόδιο για το Ν. Μαρμαρά ή ο πολίτης που διαμένει στην Αθήνα και έχει ένα ακίνητο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης θα πρέπει να πάει στο κτηματολογικό γραφείο Αγ. Νικολάου ή να πληρώσει ένα δικηγόρο για να πάρει την πληροφορία που θέλει για το ακίνητό του . Το ίδιο ισχύει για το δικηγόρο Ναυπλίου που θέλει να κάνει έρευνα για ακίνητα που βρίσκονται στην Πάτρα , την Αθήνα ή σε γειτονικούς νομούς της Πελοποννήσου κ.ο.κ.. Το αποτέλεσμα είναι ότι εκτός από την ταλαιπωρία του να διογκώνεται το κόστος παροχής υπηρεσιών για τον απλό πολίτη, να ξοδεύονται χιλιάδες εργατοώρες, να γίνονται άσκοπες μετακινήσεις .

Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την πρόσβαση μέσω διαδικτύου προς την βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ ΑΕ από εγγεγραμμένους συνδρομητές που έχουν επαγγελματική ενασχόληση με το ακίνητο και θα ήταν διατεθειμένοι να καταβάλλουν κάποιο τίμημα για την παροχή αυτής της υπηρεσίας π.χ. δικηγόρους , συμβολαιογράφους , δικαστικούς επιμελητές , μεσίτες αστικών συμβάσεων , τράπεζες κλπ. Η πρόσβαση αυτή μπορεί να είναι περιορισμένη είτε χωρικά (π.χ. να είναι για συγκεκριμένα κτηματολογικά γραφεία 1, 2 ή όλα ) είτε χρονικά (π.χ. για 24 ώρες ή 7 ημέρες ή 1 μήνα ή 12 μήνες για 1, 2 ή όλα τα γραφεία ) με αντίστοιχη συνδρομή που θα καταβάλλεται με πιστωτική κάρτα πριν από την παροχή της υπηρεσίας . Η παροχή αυτών των υπηρεσιών θα μπορεί να καταλαμβάνει και την έκδοση πιστοποιητικών .

Με τον τρόπο αυτό α) εξοικονομούνται εκατομμύρια εργατοώρες από άσκοπες μετακινήσεις αφού η έρευνα μπορεί να γίνει με σύνδεση από το γραφείο του χρήστη β) η ΕΚΧΑ ΑΕ θα έχει μία σημαντική πηγή εσόδων από τα δικαιώματα που θα εισπράττει για τη χρήση των υπηρεσιών πρόσβασης προς τα δεδομένα της κτηματολογικής βάσης και γ) μειώνεται το κόστος παροχής υπηρεσιών προς τον απλό πολίτη . Με λίγα λόγια είναι μία πραγματική μεταρρύθμιση στην εξυπηρέτηση του πολίτη που αποφέρει και έσοδα στο δημόσιο με μηδενικό κόστος .

Το πλέον σημαντικό είναι τα παραπάνω μπορούν να γίνουν άμεσα με μια απλή υπουργική απόφαση δεδομένου ότι υπάρχει ήδη το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο τρόπος και οι όροι άσκησης του κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαιώματος πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να προβαίνουν στην επί τόπου έρευνα των κτηματολογικών στοιχείων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στην έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ηλεκτρονική σύνδεση. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων και σε κάθε άλλο θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα». Τα πράγματα είναι σχετικώς απλά  και συνεπώς το μόνο που απαιτείται σήμερα είναι η πολιτική πρωτοβουλία ώστε να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης .

Η υποδομή για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΚΧΑ ΑΕ απ’ ότι γνωρίζω υπάρχει ( άλλωστε σήμερα όλα τα κτηματολογικά γραφεία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την κτηματολογική βάση οπότε το μόνο που πιθανόν να χρειάζεται είναι η αναβάθμιση του συστήματος ) και συνεπώς μία πραγματικά μεταρρυθμιστική πράξη μπορεί να γίνει άμεσα , αναίμακτα και με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες και το κράτος

Δ Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Έγγραφο 1400887/ΝΔ 93/11-3-2014 – Μεταγραφή πιστοποιητικού μη αποποίησης κληρονομιάς από δανειστή του κληρονόμου – Δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
16 Ιανουαρίου, 2021
“Βροχή” οι αγωγές από το Δημόσιο κατά ιδιοκτητών στην Καλαμαριά. Όταν το Δημόσιο βάζει νάρκες στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου και αναιρεί τον νόμο 3127/2003 που το ίδιο ψήφισε με την άσκηση αγωγών για διεκδίκηση ολόκληρων οικοδομών σε όλη την Καλαμαριά
11 Ιανουαρίου, 2021
ΜονΠρωτΘεσ 12148/2015 Είναι δυνατή η κτήση κυριότητας σε οριζόντια ιδιοκτησία με χρησικτησία ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας
10 Ιανουαρίου, 2021
Αρείου Πάγου 991/2020 Για την μεταγραφή της πράξης αποδοχής κληρονομιάς δεν απαιτείται α) υπεύθυνη δήλωση των κληρονόμων ότι το Δημόσιο δεν διεκδικεί την έκταση γιατί η σχετική υποχρέωση αναφέρεται σε πράξη «εν ζωή» και όχι αιτία θανάτου και β) πιστοποιητικό του χαρακτήρα της έκτασης όταν η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση , η σχετική υποχρέωση υφίσταται όταν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης
9 Ιανουαρίου, 2021
ΜονΠρωτΘεσ 28072/2007 Η διόρθωση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα ή άλλα δημόσια έγγραφα με αποδεικτική ως προς τα στοιχεία αυτά ισχύ, καθώς επίσης στοιχείων σχετικών με το καταχωρισθέν δικαίωμα, τον τίτλο αυτού και το ιδιοκτησιακό αντικείμενο μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε , ακόμη και μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών
8 Ιανουαρίου, 2021