Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Κτηματολόγιο και εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας: Πότε και πώς μπορείτε να τις υποβάλλετε ανάλογα αν υπάρχει τίτλος ή χρησικτησία. Οι συνέπειες παράλειψης της δήλωσης

Αν δεν έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας μπορείτε να υποβάλλετε εκπρόθεσμη δήλωση σε όλα τα στάδια μέχρι ακόμη και την περαίωση της κτηματογράφισης και τη μεταφορά των αρχικών εγγραφών στο κτηματολογικό γραφείο. Αν αυτό δεν γίνει και διαπιστωθεί η περαίωση της κτηματογράφισης  τότε το πιθανότερο είναι να σας παραπέμψουν στα δικαστήρια για την καταχώριση της ιδιοκτησίας σας και πρόσθετα θα κληθείτε να καταβάλλετε και πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης το οποίο μέχρι στιγμής δεν επιβάλλεται για δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 31-7-2023.

Κτηματολόγιο και εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας: Πότε και πώς μπορείτε να τις υποβάλλετε ανάλογα αν υπάρχει τίτλος ή χρησικτησία. Οι συνέπειες παράλειψης της δήλωσης

Η δήλωση ιδιοκτησίας κατά το στάδιο της κτηματογράφισης γίνεται ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr ή στο τοπικό Γραφείο Κτηματογράφισης ανάλογα με το στάδιο. Η κρίσιμη φάση της κτηματογράφισης είναι στο στάδιο της ανάρτησης ( όχι της Προανάρτησης που έχει κατά βάση πληροφοριακό χαρακτήρα ) όπου και γνωστοποιούνται τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις δηλώσεις ιδιοκτησίας που υποβλήθηκαν κατά το στάδιο υποβολής των δηλώσεων.

 Αν δεν έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας και πληροφορηθήκατε ότι αναρτήθηκαν στην περιοχή σας τα πληροφοριακά στοιχεία των ιδιοκτησιών το πρώτο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε ένα ραντεβού με το Γραφείο Κτηματογράφισης της περιοχής σας για να ελέγξετε άν στο ακίνητο που σας αφορά έχει εγγραφεί γνωστός ή άγνωστος ιδιοκτήτης. Ανάλογα με την εγγραφή μπορεί να υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας ή ένσταση με τις ακόλουθες διακρίσεις

  • Αν το ακίνητο εμφανίζεται στην ανάρτηση ως ΑΓΝΩΣΤΟΥ ιδιοκτήτη κατά ποσοστό 100%  και έχετε τίτλο ιδιοκτησίας μεταγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο , υποβάλλετε δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντας τον τίτλο σας χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Δεν απαιτείται επίδοση στο Δημόσιο. Η δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να υποβληθεί και μετά το πέρας της ανάρτησης μέχρι την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών και τη μεταφορά τους στο κτηματολογικό γραφείο 
  • Αν το ακίνητο εμφανίζεται στην ανάρτηση ως ΑΓΝΩΣΤΟΥ ιδιοκτήτη κατά ποσοστό 100%  και έχετε ως τρόπο κτήσης την χρησικτησία υποβάλλετε ένσταση κατά του πίνακα ανάρτησης την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσετε υποχρεωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Μετά τη λήξη της περιόδου της ανάρτησης υποβάλλετε δήλωση ιδιοκτησίας με επίδοση αντιγράφου της δήλωσης στο Ελληνικό Δημόσιο . Σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο να γίνει η δήλωση ιδιοκτησίας μετά τη λήξη της προθεσμίας ανάρτησης γιατί η ένσταση που υποβάλλεται κατά το στάδιο της ανάρτησης παραπέμπεται υποχρεωτικά να εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων ( η οποία μπορεί να συγκληθεί μετά έτη ) ενώ με την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας αυτή εξετάζεται από το Γραφείο Κτηματογράφισης άμεσα και εφόσον είναι βάσιμη και προσκομιστούν τα απαιτούμενα έγγραφα γίνεται δεκτή.
  • Αν το ακίνητο εμφανίζεται στην ανάρτηση ως ΓΝΩΣΤΟΥ ιδιοκτήτη και επικαλείστε δικαίωμα κυριότητας με τίτλο ιδιοκτησίας υποβάλλεται ταυτόχρονα δήλωση ιδιοκτησίας για το δικαίωμα και αίτηση/ένσταση διόρθωσης κατά του εμφανιζόμενου ως κυρίου στους πίνακες της ανάρτησης (οι συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά). Μετά τη λήξη της περιόδου της ανάρτησης ΔΕΝ γίνονται δεκτές δηλώσεις δικαιωμάτων ή νέα συμβόλαια που στρέφονται κατά τρίτων (γνωστών ιδιοκτητών), ήδη αναρτημένων στους πίνακες. Η επίλυση της κυριότητας γίνεται κατά τη λογική του λειτουργούντος κτηματολογίου, μόνο ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, εκτός αν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών.
  • Αν το ακίνητο εμφανίζεται στην ανάρτηση ως ΓΝΩΣΤΟΥ ιδιοκτήτη και επικαλείστε δικαίωμα κυριότητας με τρόπο κτήσης χρησικτησία υποβάλλεται δήλωση ιδιοκτησίας για το δικαίωμα και αίτηση/ένσταση διόρθωσης κατά του εμφανιζόμενου ως κυρίου στους πίνακες της ανάρτησης (οι συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά) .Μετά τη λήξη της περιόδου της ανάρτησης ΔΕΝ γίνονται δεκτές δηλώσεις δικαιωμάτων ή νέα συμβόλαια που στρέφονται κατά τρίτων (γνωστών ιδιοκτητών), ήδη αναρτημένων στους πίνακες. Η επίλυση της κυριότητας γίνεται κατά τη λογική του λειτουργούντος κτηματολογίου, μόνο ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, εκτός αν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών.

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023
«Κάποιον μου θυμίζετε κύριε …..» Η De Profundis εξομολόγηση ενός δικηγόρου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο – Ιστορίες κτηματο-λογικής τρέλας …Μέρος Ι+ΙΙ
24 Ιουλίου, 2023
AGNOSTOS IDIOKTHTHS
Μεταβιβάσεις ακινήτων που στο κτηματολογικό φύλλο αναγράφεται «άγνωστος ιδιοκτήτης»: Πότε και πώς μπορείτε να συντάξετε συμβόλαιο ή αποδοχή κληρονομιάς
30 Μαΐου, 2023
πράξη εφαρμογής
Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού ακινήτου στο κτηματολόγιο- Ποιο είναι το όριο και ποιες είναι οι συνέπειες αν υπερβαίνει το όριο αυτό
17 Μαΐου, 2023