elbgenfrderues

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜία χρήσιμη εφαρμογή παρέχεται στους ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα στις περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 ( παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης ) ως και στα προγράμματα κτηματογράφησης από το 2008 ( νέα προγράμματα). Συγκεκριμένα , οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα στις περιοχές αυτές μπορούν να ελέγξουν πώς

έχουν καταχωρηθεί τα ακίνητά τους στην κτηματολογική βάση του εθνικού κτηματολογίου.  Η αναζήτηση ενεργοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ ΑΕ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΧΑ ) και την εφαρμογή ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Α.- Σύμφωνα με την υπ' αρ. 14058/12.3.2014 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ( ΦΕΚ Β'673/2014) που εκδόθηκε κατά την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 11 του ν. 2308/1995 και την υπ' αρ. 50176/5.12.2014 ίδια απόφαση (ΦΕΚ Β' 3363/2015) δυνάμει της οποίας η πρώτη τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε, ρυθμίστηκε η ηλεκτρονική αναζήτηση από τους δικαιούχους των αρχικών εγγραφών των στοιχείων των ακινήτων και των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους που συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα. Συγκεκριμένα, στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής θέασης αποσπασμάτων: α) από τους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες ανά κτηματογραφημένο ακίνητο, όπου περιέχονται οι πρώτες (αρχικές) εγγραφές για τα εγγραπτέα δικαιώματα, τους δικαιούχους και τα στοιχεία του τίτλου κτήσης που καταχωρίστηκαν στα κτηματολογικά βιβλία κατά μεταφορά από τους ίδιους πίνακες και β) από τα τελικά κτηματολογικά διαγράμματα, όπου περιέχονται τα όρια της ιδιοκτησίας, εμφαινόμενα σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη σε ανάλογη κλίμακα.

Β.     Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η αναζήτηση γίνεται από το σύνολο των κτηματογραφημένων περιοχών και ειδικότερα:

  1. Για την ενεργοποίηση της αναζήτησης σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση μετά τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, δηλαδή έχουν ενταχθεί σε (νέα) προγράμματα κτηματογράφησης από το έτος 2008 και μετά, όπου έχουν περαιωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, απαιτείται η εισαγωγή των κωδικών που αναγράφονται στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης που είχε εκδοθεί κατά το χρόνο που ο δικαιούχος είχε υποβάλει δήλωση για το εγγραπτέο δικαίωμα του και συγκεκριμένα:α) του Αριθμού Πρωτοκόλλου Δήλωσης, β) του Κωδικού Προσώπου και γ) του Κωδικού Ιδιοκτησίας.
  2. Για την ενεργοποίηση της αναζήτησης σε περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης), δηλαδή σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, απαιτείται για τα φυσικά πρόσωπα η εισαγωγή των κωδικών ασφαλείας που διαθέτουν για τη χρήση των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS).

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η έρευνα αφορά μόνο σε εγγραπτέα δικαιώματα που έτυχαν επεξεργασίας και συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες. Εάν οι ενδιαφερόμενοι κατά την έρευνα τους δεν λαμβάνουν αποτελέσματα για τις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους, αυτό σημαίνει οτι υπάρχει πρόβλημα και δεν έχουν καταχωρηθεί τα ακίνητα ή έχουν καταχωρηθεί σε διαφορετικό ιδιοκτήτη οπότε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ θα πρέπει να απευθύνονται στα οικεία Κτηματολογικά Γραφεία για περαιτέρω έρευνα στα τηρούμενα σε αυτά κτηματολογικά βιβλία και αρχεία κτηματογράφησης.

Τυχόν   εκτυπώσεις   αποσπασμάτων   του   τελικού αναμορφωμένου κτηματολογικού πίνακα και του κτηματολογικού διαγράμματος από την ηλεκτρονική εφαρμογή ανάρτησης, δεν επέχουν θέση πιστοποιητικού για οιαδήποτε νόμιμη χρήση, ούτε αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι' αυτά.

 Αν, λοιπόν, απο την έρευνα προκύψει οτι ένα ακίνητο δεν περιλαμβάνεται στίς αρχικές εγγραφές ή το ακίνητο είναι μεν καταχωρημένο αλλά περιέχει ανακριβείς εγγραφές ( ως προς τα δικαιώματα , τον τίτλο κτήσης , τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου κλπ) τότε θα πρέπει να φροντίσετε έγκαιρα για τη διόρθωση των ανακριβών εγγραφών μέσα στην προθεσμία διόρθωσης των πρώτων εγγραφών που είναι 14 έτη για τίς παλιές κτηματογραφήσεις (πρό του 2008) και 7 έτη για τίς νέες κτηματογραφήσεις ( μετά το 2008).

Επισημαίνεται , ιδιαίτερα, οτι σε  περίπτωση που δεν βρείτε το ακίνητό σας στην παραπάνω εφαρμογή τότε αυτό σημαίνει οτι  αυτό δεν έχει κτηματογραφηθεί με δικαιούχο ΟΧΙ  εσάς αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο ή ως ΑΓΝΩΣΤΟΣ ιδιοκτήτης με συνέπεια να καταλήξει στο Δημόσιο.

0
0
0
s2sdefault

Δ΄ Έκδοση

 ktimatologikes D edition

ΕΝΦΙΑ: Αντισυνταγματική η υποχρέωση προσκόμισης στα δικαστήρια

realestateΑντισυνταγματική κρίθηκε η διάταξη που προβλέπει οτι δεν μπορεί να συζητηθεί στο δικαστήριο αγωγή άν δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για το ακίνητο ΜονΕφΚρήτης 19/2016 

Τα ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ σε διπλό κλοιό από το Δημόσιο

HEALTH LAW Διεκδικητικές αγωγές με επίκληση κυριότητας από το Δημόσιο και ακίνητα άγνωστου ιδιοκτήτη που περνούν στην κυριότητα του Δημοσίου Δές ρεπορτάζ

Μέθη οδηγού 0,36%: Εξαίρεση απο την ασφάλιση

METHIΓια την εξαίρεση απο την ασφάλιση μεθυσμένου οδηγού απαιτείται να υπάρχει συνάφεια μεταξύ της οδηγήσεως και της επέλευσης του ζημιογόνου τροχαίου ατυχήματος  ΑΠ 158/2015

Κύλιση στην Αρχή