καμεραΣτην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Πρσωπικού Χαρακτήρα υποβλήθηκε η εξής καταγγελία  Σύµφωνα µε αυτή, η καταγγέλλουσα είναι ιδιοκτήτρια ενός διαµερίσµατος στον 6ο όροφο πολυκατοικίας (µε στοιχεία ΣΤ1). Η καταγγελόμενη είναι ιδιοκτήτρια άλλου διαµερίσµατος του ιδίου ορόφου (µε στοιχεία ΣΤ2) και έχει εγκαταστήσει κάµερα επάνω από την εξωτερική πόρτα του διαµερίσµατος της. Σύµφωνα µε την καταγγελία, αυτό έχει γίνει µε τρόπο που ελέγχει και παρακολουθεί τόσο το πλατύσκαλο του έκτου ορόφου όσο και την εξωτερική πόρτα του άλλου διαµερίσµατος. Από τις συνηµµένες φωτογραφίες προκύπτει ότι οι δύο εξώθυρες των εν λόγω διαµερισµάτων βρίσκονται πολύ κοντά (µεσολαβεί η πόρτα του ανελκυστήρα) οπότε είναι πρακτικά αδύνατη η επιτήρηση του χώρου έµπροσθεν της πόρτας ενός διαµερίσµατος, χωρίς να λαµβάνεται εικόνα από τον αντίστοιχο χώρο του άλλου διαµερίσµατος (και ενδεχοµένως και µπροστά από τον ανελκυστήρα). Το ερώτημα στο οποίο κλήθηκε να απαντήσει η Αρχή είναι: Επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών στις εισόδους των διαμερισμάρων και άν ναι με ποιές προϋποθέσεις; 

0
0
0
s2sdefault

AKINHTA POLIKATOIKIA

Ως πολυκατοικία έχουμε συνηθίζει να χαρακτηρίζουμε την ύπαρξη πολλών διαιρετών και διακεκριμένων ιδιοκτησιών σε ένα ενιαίο κτίριο . Χαρακτηριστικό της πολυκατοικίας είναι οτι οι ιδιοκτήτες είναι μεν αποκλειστικά κύριοι κάθε διαμερίσματος αλλά είναι ταυτόχρονα συγκύριοι στο κοινό οικόπεδο. Αυτή η μορφή ιδιοκτησίας γεννά υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταξύ των περισσοτέρων συγκυρίων που ρυθμίζονται απο το Ν. 3741/1929 περί οριζοντίου ιδιοκτησίας και το Ν.Δ. 1024/1971 με το οποίο ρυθμίστηκε η ειδικότερη μορφή της οριζοντίου ιδιοκτησίας όταν στο ενιαίο οικόπεδο ανοικοδομούνται περισσότερες απο μία αυτοτελείς οικοδομές ( κάθετος ιδιοκτησία )  .

 

Κατανομή κοινόχρηστων δαπανών σε οικοδομή χωρίς κανονισμό

 Με την υπ΄αριθμ. ΑΠ 377/2003 απόφαση το Αρείου Πάγου κρίθηκε οτι άν δεν υπάρχει κανονισμός που να καθορίζει τον τρόπο κατανομής των κοινόχρηστων δαπανών τότε η κατανομή γίνεται όχι με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου αλλά με βάση την πραγματική αξία της κάθε ιδιοκτησίας . Ειδικ΄΄οτερα , δέχθηκε οτι κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους» «επιτρέπεται εις τους συνιδιοκτήτας, ίνα δι΄ ιδιαιτέρας συμφωνίας, εις ην είναι απαραίτητος η κοινή πάντων συναίνεσης, κανονίσουν τα της συνιδιοκτησίας δικαιώματα και υποχρεώσεις». Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 5 εδ. β΄ και γ΄ του ίδιου νόμου « εν ελλείψει πάσης μεταξύ των συνιδιοκτητών συμφωνίας, ως προς τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτών περί των κοινών πραγμάτων.. Έκαστος των συνιδιοκτητών υποχρεούται να συνεισφέρει εις τα κοινά βάρη επί τη βάσει της αξίας του ορόφου ή του διαμερίσματος, του οποίου είναι κύριος. Κοινά βάρη θεωρούνται η συντήρησις και επισκευή των εν άρθρω 2 παρ. 1 μερών του ακινήτου.». Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι ο νομοθέτης επέλεξε την αξία του ορόφου ή του διαμερίσματος, και όχι το ποσοστό κυριότητας, ως μέτρο κατανομής των κοινών βαρών μεταξύ των συνιδιοκτητών, γιατί η αξία αυτή προσδιορίζει και το μέτρο της ωφέλειας καθενός από αυτά (ορόφου ή διαμερίσματος) από τη χρήση των κοινών μερών. Ποιό πρέπει να είναι το περιεχόμενο τη αγωγής για καταβολή κοινοχρήστων

 Υπερημερία εργολάβου στην παράδοση της αντιπαροχής - Καταβολή ποινικής ρήτρας 

Μίσθωση έργου. Ανέγερση πολυόροφης οικοδομής. Δικαίωμα επισχέσεως του εργολάβου για αμοιβή για πρόσθετες εργασίες. Πρέπει να ασκείται μέσα στα όρια του άρθρου 281 ΑΚ. Καταχρηστικά ασκείται η επίσχεση διότι δεσμεύει υπέρμετρα την περιουσία των εργοδοτών (μή παράδοση των διαμερισμάτων τους) αφού η αξίωσή του θα μπορούσε να ικανοποιηθεί άν το ίδιο δικαίωμα της επίσχεσης είχε ασκηθεί επί ενός μόνο διαμερίσματός τους. Υπερημερία του εργολάβου. Ελαττώματα και ελλείψεις του έργου. Αποζημίωση του εργοδότη για μή εκτέλεση του έργου.

( Δημοσιεύτηκε στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ) ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1654/2005

 

0
0
0
s2sdefault