ΚτηματολόγιοΤο Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί σύστημα οργανωμένων σε κτηματοκεντρική βάση νομικών , τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας. Η διαδικασία σύνταξης του κτηματολογίου γίνεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση η οποία περιλαμβάνει τη διαδικασία κτηματογράφησης συλλέγονται στοιχεία για τα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις υπό κτηματογράφηση περιοχές. Κατά τη δεύτερη φάση , η οποία ακολουθεί την πρώτη , τα αποτελέσματα της κτηματογράφησης συγκεντρώνονται και μεταφέρονται στην κτηματολογική βάση των κτηματολογικών γραφείων και πλέον όλες οι εγγραφές γίνονται πάνω σε αυτή τη βάση. Η βάση αυτή είναι κτηματοκεντρική δηλαδή η αναζήτηση γίνεται όχι με το όνομα του ιδιοκτήτη - όπως γίνεται μέχρι σήμερα στα υποθηκοφυλακεία- αλλά με το ακίνητο το οποίο έχει το δικό του κωδικό αριθμό που ονομάζεται Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ή ΚΑΕΚ  .Οι πληροφορίες που έχουν καταγραφεί για κάθε συγκεκριμένο ακίνητο περιέχονται στο Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου το περιεχόμενο του οποίου καθορίστηκε με την με αριθμό 168/3α/17-7-2003 απόφαση του δ.σ. του ΟΚΧΕ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1042/28-7-2003

Αν θέλετε να δείτε αν η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητό σας έχει μεταφερθεί σε λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο αναζητείστε την στον Πίνακα των Κτηματολογικών Γραφείων. Η λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων διέπεται απο τον βασικό ΝΟΜΟ 2664/1998   - ο οποίος έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις - και
απο τον οποίο προβλέπονται οι συνέπειες μεταφοράς των δεδομένων της κτηματογράφησης στα κτηματολογικά βιβλία κάθε κτηματολογικού γραφείου. Περισσότερα για τη λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων μπορείτε να δείτε στον Οδηγό Συναλλαγών με τα κτηματολογικά γραφεία   και οι κανόνες λειτουργίας τους περιγράφονται  στο Εγχειρίδιο λειτουργίας τους

ODIGOS SYNALAGONΟι συνέπειες της μεταφοράς αυτής είναι κατά βάση τρείς


Η αποκλειστική προθεσμία διόρθωσης των εγγραφών αυτών αρχίζει να λήγει από την 1-8-2017 αρχικά για τις περιοχές Πευκοδάσους και Πολυκάστρου Κιλκίς που εντάχθηκαν πρώτες στο κτηματολόγιο και συνεχίζεται σταδιακά για όλες τις άλλες περιοχές . Αυτό σημαίνει ότι αν περάσει άπρακτη η παραπάνω 14ετής ή 7ετής ανάλογα με την περίπτωση περίοδος που παρέχεται για τη διόρθωση αυτών των εγγραφών το ακίνητο περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου . Είναι σημαντικό , λοιπόν, να γνωρίζουν όλοι οι ιδιοκτήτες πώς έχει καταχωρηθεί το ακίνητό τους στο κτηματολόγιο ώστε να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση τυχόν λαθών που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης.

Για να υπολογίσετε την προθεσμία διόρθωσης ανάλογα με την περιοχή του ακινήτου δείτε τον πίνακα κτηματολογικών γραφείων και το χρόνο έναρξης λειτουργίας τους

           

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και με γνωστό εκ των προτέρων κόστος

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s