Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας απαιτούνται ένα ( μονοπρόσωπη) ή περισσότερα ( πολυπρόσωπη ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα υπογράψουν ενώπιον συμβολαιογράφου την πράξη σύστασης και θα συμμορφωθούν με τους κανόνες δημοσιότητας που διέπουν τη δημοσίευση των εταιριών όπως προβλέπεται με την Κ2-802/23-3-2011 ΚΥΑ

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s