Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 49656 οικ/28-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης  δίνονται οδηγίες σχετικά με την έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων στις συναλλαγές με τα άμισθα ή έμμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας.

Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων

Άμισθα υποθηκοφυλακεία

Από 02.10.2023 θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών από τους πολίτες και στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας μέσω της υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo).  

Για τον σκοπό αυτό στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου δημιουργήθηκε ο Φορέας «Υπουργείο Δικαιοσύνης/Άμισθα Υποθηκοφυλακεία» που περιλαμβάνει τις απαιτούμενες κατηγορίες και τύπους παραβόλου. Η έκδοση και η χρήση των εν λόγω παραβόλων αφορά αποκλειστικά στα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας.

Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων

 

Έμμισθα υποθηκοφυλακεία

Αναφορικά με τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία, η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, που είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή, θα συνεχίσει να λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο. Ειδικότερα, για πράξεις που απαιτούν την έκδοση και χρήση μεγαροσήμων αποκλειστικά για τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία οι πολίτες δύνανται να προμηθεύονται αυτά μέσω της υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo),  επιλέγοντας τον φορέα «Δικαιοσύνης», στη συνέχεια «Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Μεγαρόσημο)» και τον αντίστοιχο τύπο παραβόλου.

Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νέας μεθόδου ηλεκτρονικών πληρωμών βλέπε πίνακες κατηγοριοποίησης των υποθηκοφυλακείων  σε έμμισθα, ειδικά άμισθα και μη ειδικά άμισθα αντίστοιχα

 

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023
«Κάποιον μου θυμίζετε κύριε …..» Η De Profundis εξομολόγηση ενός δικηγόρου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο – Ιστορίες κτηματο-λογικής τρέλας …Μέρος Ι+ΙΙ
24 Ιουλίου, 2023