Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Η απονομή της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποια κατάσταση είναι στην Ελλάδα , που σημειώθηκαν καθυστερήσεις και που βελτιώθηκε η κατάσταση. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ένα ετήσιο συγκριτικό πληροφοριακό εργαλείο. Στόχος του είναι να συνδράμει την ΕΕ και τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών τους συστημάτων απονομής δικαιοσύνης, με την παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με έναν αριθμό δεικτών για την αξιολόγηση

Η απονομή της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποια κατάσταση είναι στην Ελλάδα , που σημειώθηκαν καθυστερήσεις και που βελτιώθηκε η κατάσταση. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης

i) της αποδοτικότητας,

ii) της ποιότητας και

iii) της ανεξαρτησίας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη. Δεν παρουσιάζει μια συνολική ενιαία κατάταξη, αλλά παρέχει επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας όλων των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης με βάση δείκτες που ενδιαφέρουν και είναι συναφείς για όλα τα κράτη μέλη.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει κυρίως δείκτες που αφορούν τις αστικές, τις εμπορικές και τις διοικητικές υποθέσεις, καθώς και ορισμένες ποινικές υποθέσεις, προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον πιο αποδοτικό και περισσότερο φιλικό για τις επενδύσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ο πίνακας αποτελεσμάτων αποτελεί ένα συγκριτικό εργαλείο το οποίο εξελίσσεται στο πλαίσιο διαλόγου με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο . Στόχος του είναι ο προσδιορισμός των ουσιωδών παραμέτρων ενός αποτελεσματικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης και η παροχή σχετικών ετήσιων δεδομένων.

Τα συμπεράσματά μας για την Ελλάδα με βάση κάποιους ενδεικτικούς πίνακες

  • Ο αριθμός των εισαχθεισών πολιτικών, εμπορικών , διοικητικών και λοιπών υποθέσεων που έχουν εισαχθεί προς εκδίκαση είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ.( διάγραμμα 3) . Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις είμασταν πρωταθλητές το 2012 αλλά σήμερα είμαστε ακριβώς στο μέσο όρο ( διάγραμμα 4 )

Συνεπώς,  μύθος ότι οι Έλληνες είναι δικομανείς

  • Στις εισαχθείσες διοικητικές υποθέσεις είμαστε στην 5η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ( διάγραμμα 5 )

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας αναποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης που οδηγεί τους πολίτες στις προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια

  • Ο απαιτούμενος αναγκαίος χρόνος για την επίλυση των αστικών, εμπορικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων είναι ο 3ος χειρότερος στην ΕΕ ( διάγραμμα 6 )

Όποιος έχει προσφύγει στα δικαστήρια γνωρίζει τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης

  • Στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών είμαστε η δεύτερη χειρότερη χώρα ( μετά την Κύπρο ) στη μέση διάρκεια δικαστικού ελέγχου ( διάγραμμα 20). Μάλιστα το 2018 είμασταν οι πρωταθλητές

Η προστασία του καταναλωτή ουδέποτε υπήρξε προτεραιότητα

  • Για την ψηφιοποίηση των δικαστηρίων και την παρακολούθηση των υποθέσεων οι πίνακες φαίνεται να αδικούν την Ελλάδα αφού αναφέρονται στο έτος 2019 ( διάγραμμα 46) και όλοι γνωρίζουμε ότι τα μεγάλα βήματα έγιναν τα έτη 2020 και 2021

Ελπίζουμε ότι αυτό θα αποτυπωθεί στην επόμενη αναφορά

  • Η αντίληψη του ευρέος κοινού περί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των δικαστών είναι θετική σε ποσοστό 58% , με το 32% να είναι αρνητικό και το 10% ουδέτερο και να μας κατατάσσει στο μέσο όρο ( διάγραμμα 48)

Ελάχιστα κολακευτικό αν και δεν είμαστε στη θέση της Ουγγαρίας που είναι τελευταία στην κατάταξη αλλά και μακριά από την Αυστρία με 85% θετικών γνωμών

  • Ο διορισμός των δικαστών του ανωτάτου δικαστηρίου σε 21 από τις 27 χώρες μπορεί να γίνει και από πρόσωπα που δεν είναι δικαστές ( διάγραμμα 53)

Ένα ενδιαφέρον θέμα προς συζήτηση: Θα βελτιωθεί η κατάσταση άν διοριστούν στα ανώτατα δικαστήρια δικηγόροι που έχουν διακριθεί στον τομέα τους;

Για να έχετε μία πλήρη εικόνα βλ. την πλήρη έκθεση ΕΔΩ

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

lex
Μεταγραφή του Κανονισμού Σχέσεων ιδιοκτητών Γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 08/2011 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
28 Ιανουαρίου, 2023
Δικαίωμα εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου – Έτοιμο το νομοσχέδιο- Τι προβλέπει για τα ανταλλάξιμα ακίνητα
20 Ιανουαρίου, 2023
lex
Αντιστοιχία παλαιών τουρκικών στρεμμάτων προς τα σημερινά μέτρα επιφανείας
27 Δεκεμβρίου, 2022
Ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτές πολυκατοικιών – Νομοθετική πρωτοβουλία για μονομερή τροποποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας και ενσωμάτωση της θέσης στάθμευσης σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας οικοδομής
20 Δεκεμβρίου, 2022
lex
Επικοινωνία με τους αρμόδιους του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Όλα τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών και των κτηματολογικών γραφείων
22 Νοεμβρίου, 2022