Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Αντιστοιχία παλαιών τουρκικών στρεμμάτων προς τα σημερινά μέτρα επιφανείας

Ο υπολογισμός της έκτασης ενός γεωτεμαχίου όταν ο τίτλος κτήσης αναφέρεται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας είναι μία δύσκολη εξίσωση που έχει απασχολήσει τους δικηγόρους , δικαστές και τοπογράφους όταν θα πρέπει να προσδιορίσουν την ακριβή έκταση ενός ακινήτου . Και αυτό γιατί οι μονάδες μέτρησης της επιφανείας ενός ακινήτου κατά την τουρκοκρατία δεν ήταν ενιαίες σε όλη την χώρα αλλά διέφεραν ανάλογα με την περιοχή αλλά και τη χρήση του ακινήτου περί της αντιστοιχίας των οθωμανικών μέτρων επιφάνειας (παλαιού τουρκικού στρέμματος, αυλακίου και πήχεως) με τα οποία καθοριζόταν η επιφάνεια των ακινήτων στους τίτλους ιδιοκτησίας του νεότερου οθωμανικού κτηματολογίου από της δημιουργίας του το 1857 μέχρι την απελευθέρωση της Μακεδονίας κατά το έτος 1912 προς τα σημερινά εν χρήσει μέτρα επιφάνειας (δεκαδικό στρέμμα, τετραγωνικό μέτρο).

Αντιστοιχία παλαιών τουρκικών στρεμμάτων προς τα σημερινά μέτρα επιφανείας

Σημαντικότερες προσπάθειες στην καταγραφή του μετρικού συστήματος στην τουρκοκρατία αποτελούν η γνωμοδότηση της καθηγήτριας Ιστορίας του Δικαίου στο ΑΠΘ Σοφίας Τζωρτζακάκη-Τζαρίδη  Η αντιστοιχία του τουρκικού στρέμματος (DOMÜN) στο δεκαδικό μετρικό σύστημα δημοσιευμένη στο περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ που εκδίδει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και η εισήγηση των τοπογράφων Παρ. Σαββαϊδη-Ανθ. Μπαντέλα με θέμα ” Τίτλοι ιδιοκτησίας και μονάδες μέτρησης εμβαδών κατά την τουρκοκρατία” σε επιστημονικό συνέδριο που οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1985 ο Σύλλογος Τοπογράφων Μηχανικών ενώ και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης δημοσίευσε στο περιοδικό ΝΟΤΑΡΙΟΣ  ( Τεύχος 22 έτους 2008) σχετική μελέτη της συμβολαιογράφου Νίκης Γόντικα Χονδρού Μετρήσεις εκτάσεων” 

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

lex
Μεταγραφή του Κανονισμού Σχέσεων ιδιοκτητών Γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 08/2011 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
28 Ιανουαρίου, 2023
Δικαίωμα εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου – Έτοιμο το νομοσχέδιο- Τι προβλέπει για τα ανταλλάξιμα ακίνητα
20 Ιανουαρίου, 2023
Ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτές πολυκατοικιών – Νομοθετική πρωτοβουλία για μονομερή τροποποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας και ενσωμάτωση της θέσης στάθμευσης σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας οικοδομής
20 Δεκεμβρίου, 2022
lex
Επικοινωνία με τους αρμόδιους του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Όλα τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών και των κτηματολογικών γραφείων
22 Νοεμβρίου, 2022
Διόρθωση αρχικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής περί κλήρου
18 Νοεμβρίου, 2022