Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Διόρθωση αρχικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής περί κλήρου

Με το 1108486/30.3.2011 έγγραφο  της Νομικής Υπηρεσίας του Κτηματολογίου απαντώντας σε σχετικό ερώτημα αν είναι δυνατή η διόρθωση αρχικής  κτηματολογικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση η οποία εκδόθηκε επί αγωγής κλήρου δέχεται ότι η αμετάκλητη απόφαση, ακόμα και όταν με αυτήν ζητείται η απόδοση ακινήτων, δεν μπορεί να επιφέρει διόρθωση των αρχικών εγγραφών, γιατί αφορά στην αναγνώριση κληρονομικού και όχι εμπράγματου δικαιώματος του ενάγοντα.

Διόρθωση αρχικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής περί κλήρου

Στις περιπτώσεις αυτές μετά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης που δέχεται την αγωγή, ακολουθεί σημείωση της στα κτηματολογικά βιβλία και ο αναγνωρισθείς ως αληθής κληρονόμος θα πρέπει να ασκήσει αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) κατά το άρθρο 6§2 του ν. 2664/1998 για τη διόρθωση της αρχικής εγγραφής. Βέβαια, όταν η αγωγή περί κλήρου ασκείται μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, είναι δυνατή η αντικειμενική σώρευση της με τη διεκδικητική αγωγή, οπότε στην περίπτωση αυτή μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης που θα δέχεται και τα δύο αιτήματα (δηλαδή της περί κλήρου αξιώσεως και της διεκδικητικής αγωγής), θα είναι δυνατή η διόρθωση της αρχικής εγγραφής ως προς το ανακριβώς εγγεγραμμένο δικαίωμα της κυριότητας, που αμφισβητήθηκε με την ασκηθείσα αγωγή (βλ. Κιτσαράς, Οι πρώτες εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2001, σελ. 198 επ.).

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023
«Κάποιον μου θυμίζετε κύριε …..» Η De Profundis εξομολόγηση ενός δικηγόρου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο – Ιστορίες κτηματο-λογικής τρέλας …Μέρος Ι+ΙΙ
24 Ιουλίου, 2023
AGNOSTOS IDIOKTHTHS
Μεταβιβάσεις ακινήτων που στο κτηματολογικό φύλλο αναγράφεται «άγνωστος ιδιοκτήτης»: Πότε και πώς μπορείτε να συντάξετε συμβόλαιο ή αποδοχή κληρονομιάς
30 Μαΐου, 2023
πράξη εφαρμογής
Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού ακινήτου στο κτηματολόγιο- Ποιο είναι το όριο και ποιες είναι οι συνέπειες αν υπερβαίνει το όριο αυτό
17 Μαΐου, 2023