Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις μέχρι 30.11.2024 σε 36 περιοχές που είχαν κλείσει οριστικά από το 2018

Μία δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις ανακριβών εγγραφών δίνεται σε 36 περιοχές  στις οποίες είχαν οριστικοποιηθεί  οι πρώτες εγγραφές μέχρι 30.11.2018 με το άρθρο 5 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 5076/2023 (ΦΕΚ Α΄207/13.12.2023) . Στις περιοχές αυτές συγκαταλέγονται και ΟΤΑ που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι τα Βριλλήσια και η Ελευσίνα στην Αττική ,  η Αγία Τριάδα και Νέο Ρύσιο στη Θεσσαλονίκη και διάφοροι ΟΤΑ σε διάφορους  νομούς στην Ελλάδα.

Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις μέχρι 30.11.2024 σε 36 περιοχές που είχαν κλείσει οριστικά από το 2018

Η προθεσμία που δίνεται για να γίνουν αυτές οι διορθώσεις είναι η 30η Νοεμβρίου 2024 και αφορά τις εξής περιπτώσεις

  • σε ακίνητα με την ένδειξη δικαιούχου «άγνωστος ιδιοκτήτης»
  • σε ακίνητα με την ένδειξη δικαιούχου « Ελληνικό Δημόσιο»
  • σε ακίνητα στα οποία αναγράφεται ως δικαιούχος ο δικαιοπάροχος του αιτούντος 

Οι προϋποθέσεις για διορθώσεις αυτές είναι :

Για τα ακίνητα «άγνωστου ιδιοκτήτη» η διόρθωση μπορεί να γίνει είτε εξωδικαστικά  με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος του άρθρου 18 είτε με την άσκηση αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 . Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του δικαιώματος είναι ότι μετά τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας για κάθε περιοχή, δεν έχουν εγγραφεί μεταγενέστερες πράξεις επί του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή προϋπόθεση είναι ότι δεν έχει στο μεταξύ μεσολαβήσει άλλη, ασυμβίβαστη κατά περιεχόμενο, εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο

Για τα ακίνητα με την ένδειξη «Ελληνικό Δημόσιο» η διόρθωση μπορεί να γίνει εξωδικαστικά σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του (άμεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου

Η ίδια διαδικασία διόρθωσης της ανακριβούς εγγραφής με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 6 μπορεί να γίνει όταν στα οικεία κτηματολογικά φύλλα κατά την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του δικαιώματος ο δικαιοπάροχος του αιτούντος τη διόρθωση, εφόσον ο τίτλος κτήσης του σχετικού δικαιώματος από τον αιτούντα τη διόρθωσή του είναι μεταγεγραμμένος στα βιβλία μεταγραφών του αντίστοιχου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου.

Και στην περίπτωση αυτή προϋπόθεση είναι ότι δεν έχει στο μεταξύ μεσολαβήσει άλλη, ασυμβίβαστη κατά περιεχόμενο, εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο.

Σε κάθε περίπτωση η διόρθωση μπορεί να γίνει και με την άσκηση της αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Εξαίρεση από το χαρακτήρα ως δασικής έκτασης της αναγκαίας επιφάνειας για την οποία έχει εκδοθεί νόμιμα οικοδομική άδεια πριν από το Ν. 4030/2011 η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί . Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
27 Ιανουαρίου, 2024
Νέα παράταση για τις διορθώσεις στις αρχικές εγγραφές μέχρι 30-11-2024 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 30-11-2024 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?
23 Δεκεμβρίου, 2023
Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023