Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Άγνωστος ιδιοκτήτης : Τα 200.000 ακίνητα που αποκτά δωρεάν το Δημόσιο

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 2664/1998  ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή επί συγκεκριμένου

Άγνωστος ιδιοκτήτης : Τα 200.000 ακίνητα που αποκτά δωρεάν το Δημόσιο

ακινήτου για το οποίο δεν έχει υποβληθεί δήλωση κυριότητας, δηλαδή μετά την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 που είναι 14 έτη για τίς παλιές κτηματογραφήσεις και 7 έτη για τίς νέες κτηματογραφήσεις μετά το 2006.Πρόκειται για μία εξαιρετική διάταξη με την οποία το Δημόσιο, σε εφαρμογή της αρχής πώς ό,τι δεν ανήκει στους ιδιώτες ανήκει στο Δημόσιο, μετά την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής αποκτά κατά πρωτότυπο τρόπο κυριότητα, όπως ακριβώς γίνεται και με το άρθρο 972 του Αστικού Κώδικα για τα αδέσποτα, η οποία μάλιστα εξοπλίζεται και με το αμάχητο τεκμήριο του άρθρου 7 παρ. 1 με αποτέλεσμα στο τέλος της μεταβατικής αυτής περιόδου να μεταφερθεί στη μερίδα του Ελληνικού Δημοσίου ένα μεγάλο μέρος της ιδιωτικής περιουσίας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει αυτή η διάταξη αφορά περίπου 200.000 ακίνητα τα οποία μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί ως ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

Πρακτικά , αυτό σημαίνει ότι όποιος κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης δεν δήλωσε το ακίνητό του και αυτό κατεγράφη ως αγνώστου ιδιοκτήτη τότε χάνει το ακίνητό του αν περάσουν 14 χρόνια χωρίς να προβεί σε διόρθωση αυτής της ανακριβούς εγγραφής . Συνεπώς , είναι απαραίτητο να γνωρίζουν όλοι οι ιδιοκτήτες αν το ακίνητό τους έχει εγγραφεί στο όνομά τους , στο όνομα κάποιου άλλου ή ως αγνώστου ιδιοκτήτη ώστε να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες.

Ποιές είναι αυτές οι ενέργειες ;

  • Ένας απλός τρόπος είναι να ελέγξετε άν το ακίνητό σας έχει καταγραφεί στίς αρχικές κτηματολογικές εγγραφές μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ ΑΕ ODIGOS KTIMATOGRAFISISκαι της εφαρμογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ανάλογα με το άν αφορά τίς παλιές ( 1996-1999) ή τίς νέες (2008- ) κτηματογραφήσεις ( βλ. περισσότερα στο άρθρο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ )
  • Άν θέλει να έχει έχει μία πλήρη εικόνα της κτηματογράφησης αυτό που πρέπει να κάνει κάθε ιδιοκτήτης είναι να ζητήσει με αίτησή του απο το κτηματολογικό γραφείο του ακινήτου πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου στο οποίο θα εμφανίζονται όλα τα ακίνητα που αφορούν συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο συγκεκριμένο κτηματολογικό γραφείο
  • Αν στο πιστοποιητικό φαίνεται το ακίνητο τότε θα πρέπει να ζητήσετε με αίτηση αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου και να ελέγξετε άν έχουν καταχωρηθεί σωστά τα στοιχεία του ιδιοκτήτη π.χ. όνομα , επώνυμο , πατρώνυμο κλπ ως και τα στοιχεία του ακινήτου π.χ. διεύθυνση , οδός , τετραγωνικά μέτρα , ποσοστό συνιδιοκτησίας κλπ
  • Αν στο πιστοποιητικό αυτό δεν φαίνεται ένα ακίνητο τότε είναι προφανές οτι αυτό δεν έχει καταγραφεί στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη και έχει καταγραφεί στο όνομα άλλου ιδιοκτήτη ή προφανώς έχει καταγραφεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη
  • Αν θέλουμε να εντοπίσουμε σε ποιόν φέρεται οτι ανήκει το συγκεκριμένο ακίνμητο μπορούμε να κάνουμε έρευνα στα κτηματολογικά διαγράμματα που υπάρχουν σε κάθε κτηματολογικό γραφείο αναζητώντας το από τον χάρτη
  • Σε κάθε περίπτωση ανακριβούς εγγραφής θα πρέπει να ενεργήσετε έγκαιρα για τη διόρθωση αυτής της ανακρίβειας γιατί μετά την παρέλευση της 12ετίας οι εγγραφές αυτές οριστικοποιούνται
  • Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες οτι απο το 2015 και μετέπειτα πολλές περιοχές της χώρας κλείνουν κτηματολογικά , αρχής γενομένης απο το Πολύκαστρο Κιλκίς που κλείνει την 1.8.2015 και συνεπώς θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα τίς αρχικές εγγραφές για ακίνητα που εντάχθηκαν στο κτηματολόγιο και λειτουργούν κτηματολογικά γραφεία .

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023